top of page
białe tło
Spotkanie pracowników

Beata Janiczek-Krotowska

Beata Janiczek-Krotowska –  psycholog, trener specjalizujący się w szkoleniach menedżerskich i interpersonalnych dla kadry zarządzającej, certyfikowany konsultant kryzysowy, certyfikowany coach (International Coach ICC). Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i International Coaching Community. Posiada ponad 17-letnie doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu punktowych oraz systemowych szkoleń dla kadry zarządzającej uczelni. Specjalizuje się w konsultacjach kryzysowych i szkoleniach menedżerskich z zakresu budowania autorytetu kierownika, motywowania pozafinansowego, delegowania zadań, odpowiedzialności i uprawnień, przywództwa w organizacji, prowadzenia zebrań i wystąpień publicznych, przeciwdziałania manipulacji i mobbingowi w środowisku akademickim. 

Poza specjalizacją trenerską i coachingową ukończyła moduły specjalizacyjne z zakresu autyzmu, Zespołu Aspergera, pierwszej pomocy psychologicznej, psychologii klinicznej, psychoterapii zaburzeń nerwicowych, psychoterapii uzależnień, psychopatologii oraz postępowania z pacjentem chorym psychicznie. Odbyła również staże kliniczne w warszawskich szpitalach na oddziałach psychiatrycznych. 

W swojej pracy trenerskiej łączy wiedzę i doświadczenie w dziedzinie psychologii i organizacji.

bottom of page