top of page
Akredytacja kierunków studiów w uczelniach wyższych
Akredytacja kierunków studiów w uczelniach wyższych

czw., 14 gru

|

Google Meet

Akredytacja kierunków studiów w uczelniach wyższych

Cena: 1050 zł. netto, 1291,50 zł. brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

14 gru 2023, 09:00 – 15 gru 2023, 14:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI

Szkolenie dotyczące procedury oceny i akredytacji kierunków studiów na uczelniach wyższych, zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa. Podczas szkolenia szczegółowo przedstawione zostaną najważniejsze aspekty dotyczące procesu akredytacji kierunków studiów, w tym przygotowanie przez jednostkę raportu samooceny z jego najważniejszymi elementami. W trakcie szkolenia omówione zostaną również kluczowe zagadnienia związane z raportem samooceny, wizytacją w jednostce i niezbędne działania w zakresie przygotowania formalnego oraz administracyjnego akredytowanego kierunku. Podczas szkolenia omówione zostaną również praktyczne aspekty wizytacji oraz procesu akredytacji, a także działania związane z raportem akredytacyjnym i odpowiedzią jednostki na ocenę poszczególnych kryteriów oceny programowej. Warsztaty oparte są na podstawie wieloletniego doświadczenia eksperta w zakresie zarządzania procesem dydaktycznym oraz koordynowania procesu akredytacji poszczególnych kierunków studiów.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Przygotowanie jednostki do procesu akredytacji kierunku:

     a. analiza formalności i zadań administracyjnych dotyczących akredytacji,

     b. analiza dokumentacji dydaktycznej i treści programowych,

     c. analiza dorobku dydaktycznego i badawczego pracowników.

     d. regulacje prawne w zakresie procesu akredytacji kierunków studiów.

2. Przygotowanie raportu samooceny:

     a. konstrukcja i zasady przygotowania raportu samooceny,

     b. analiza poszczególnych kryteriów oceny programowej,

     c. analiza załączników raportu samooceny,

     d. zasady i dobre praktyki przygotowania raportu samooceny.

3. Proces wizytacji zespołu na akredytowanym kierunku:

     a. przygotowanie jednostki do wizytacji, podział zadań zespołu,

     b. harmonogram działań i przebieg wizytacji,

     c. praktyczne aspekty związane z wizytacją,

     d. najważniejsze zasady i formuła spotkań w trakcie wizytacji,

     e. zasady i dobre praktyki w trakcie wizytacji.

4. Proces wizytacji – analiza kluczowych spotkań:

     a. harmonogram i przebieg spotkania z władzami uczelni,

     b. praktyczny wymiar spotkania z zespołem akredytacyjnym,

     c. praktyczny wymiar spotkania ze studentami,

     d. praktyczny wymiar spotkania z kadrą kierunku.

5. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym:

     a. rola współpracy z interesariuszami w procesie akredytacji kierunku,

     b. formalne aspekty współpracy z interesariuszami,

     c. udział interesariuszy w procesie akredytacji kierunku,

     d. interesariusze a zmiany treści programowych kierunku.

6. Ocena programowa akredytowanego kierunku:

     a. praktyczny aspekt procesu oceny i poszczególnych kryteriów,

     b. całościowe i częściowe spełnienie kryteriów programowych,

     c. raport zespołu oceniającego i odpowiedź jednostki.

     d. uchwały akredytacyjne dotyczące kierunku studiów.

7. Podsumowanie:

     a. omówienie najważniejszych, praktycznych aspektów procesu akredytacji,

     b. analiza procesu akredytacji na podstawie metody case study,

     c. najważniejsze dobre praktyki i ryzyka w procesie akredytacji.

Trener: dr hab. Piotr Bajor, prof. UJ

Udostępnij

bottom of page