top of page
Asertywna komunikacja ze studentem zagranicznym
Asertywna komunikacja ze studentem zagranicznym

wt., 07 maj

|

Google Meet

Asertywna komunikacja ze studentem zagranicznym

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne

Termin i lokalizacja

07 maj 2024, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI 

Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności asertywnego komunikowania się pracowników uczelni ze studentami zagranicznymi w trudnych sytuacjach tj. roszczeniowość, wywieranie presji i zachowanie agresywne.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Różnice kulturowe w praktyce w środowisku akademickim.

     a. 3 kluczowe kryteria różnicujące kultury,

     b. określenie specyfiki naszej nacji jako punktu wyjścia do omawianych kultur,

     c. jak studenci z różnych kultur podchodzą do terminowości, ustaleń i zasad.

2. Profesjonalna i asertywna postawa pracownika uczelni.

     a. zachowanie agresywne,

     b. zachowanie uległe,

     c. zachowanie asertywne,

     d. konsekwencje w/w zachowań,

     e. różnice pomiędzy w/w zachowaniami.

3. Asertywna komunikacja ze studentem z innej nacji w trudnych sytuacjach tj. agresja i roszczeniowość.

     a. reagowanie w sytuacji, kiedy studenci zagraniczni nie stosują się do wprowadzonych zasad,

     b. dynamika zachowań agresywnych i roszczeniowych u studentów z różnych nacji,

     c. stawianie granic z zadbaniem o relację z cudzoziemcem,

     d. sztuka odmawiania studentom z uwzględnieniem różnic kulturowych,

     e. jak odmawiać łagodnie i stanowczo,

     f. reagowanie na presję ze strony studenta,

     g. odróżnianie zachowań agresywnych od ekspresji kulturowej,

     h. kiedy pracownik uczelni powinien zareagować – sygnały ostrzegawcze,

     i. kluczowe zasady mowy ciała w trudnych sytuacjach,

     j. sposoby reagowania na zachowania agresywne,

     k. analiza najczęściej popełnianych błędów.

4. Podsumowanie szkolenia.

     a. zebranie kluczowych zasad asertywnej komunikacji ze studentami zagranicznymi.

Trener: Beata Janiczek-Krotowska

Udostępnij

bottom of page