top of page
Budowa aktu prawnego na przykładzie uchwał rad naukowych dyscyplin
Budowa aktu prawnego na przykładzie uchwał rad naukowych dyscyplin

czw., 06 cze

|

Google Meet

Budowa aktu prawnego na przykładzie uchwał rad naukowych dyscyplin

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej, - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

06 cze 2024, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawy prawne funkcjonowania uczelni publicznych w Polsce:

     a. ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym,

     b. statuty,

     c. ważniejsze regulaminy wewnątrzuczelniane.

2. Źródła prawa w uczelniach publicznych i ich znaczenie dla funkcjonowania uczelni:

     a. rodzaje aktów prawnych wydawanych na uczelniach,

     b. rola i znaczenie poszczególnych aktów prawnych.

3. Procedury legislacyjne w uczelniach publicznych – uwagi praktyczne:

     a. procedura legislacyjna aktu prawnego – czyli od pomysłu do wejścia w życie – obserwacje praktyczne,

     b. zmiana obowiązującego aktu prawnego.

4. Styl urzędowy i prawny:

     a. język prawny i prawniczy – podstawowe różnice i zasady,

     b. styl urzędowo-kancelaryjny wybrane reguły.

5. Najczęstsze typy błędów językowych w tekstach urzędowych i prawnych:

     a. błędy zewnątrzjęzykowe

           · ortograficzne i interpunkcyjne,

     b. błędy wewnątrzjęzykowe

           · błędy systemowe (językowe),

     c. błędy użycia (stylistyczne),

     d. wybrane problemy ortografii i interpunkcji w tekstach prawnych.

6. Podstawowe zasady redakcji i korekty tekstów urzędowych oraz prawnych:

     a. redakcja i korekta tekstu prawnego – zasady i uwagi praktyczne,

     b. newralgiczne miejsca tekstu.

7. Podstawowe zasady techniki prawodawczej – teoria i praktyka:

     a. co to jest technika prawodawcza i kiedy się ją stosuje,

     b. systematyzacja tekstu prawnego,

     c. jednostki redakcyjne aktu prawnego,

     d. zasady prawidłowego stosowania definicji legalnych,

     e. przywoływanie aktów prawnych zgodnie z Zasadami techniki prawodawczej,

     f. odesłania prawne – sposoby właściwego zastosowania.

8. Warsztaty z pisania prostego aktu prawnego obowiązującego w uczelni publicznej na przykładzie uchwały rady naukowej dyscypliny (2 godz.).

Trener: dr hab. n. praw. dr n. hum. Adam Niewiadomski, prof. ucz. Wydział Prawa i Administracji UW

Udostępnij

bottom of page