top of page
Coaching w uczelni wyższej
Coaching w uczelni wyższej

pt., 24 maj

|

Google Meet

Coaching w uczelni wyższej

Cena: 600 zł. netto, 738 zł. brutto Cena zawiera: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

24 maj 2024, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

Wprowadzenie

W dzisiejszym dynamicznym środowisku akademickim, które stale ewoluuje i stawia przed pracownikami uczelni nowe wyzwania, coraz większe znaczenie zyskuje rozwój kompetencji transwerowalnych. Badania naukowe w obszarze coachingu wskazują na jego istotną rolę w promowaniu efektywności, zadowolenia z pracy, a także rozwoju osobistego pracowników uczelni.

Ostatnie badania przeprowadzone przez czołowych naukowców z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi podkreślają, że coaching może być kluczowym narzędziem w budowaniu elastycznych i adaptacyjnych zespołów. Pracownicy uczelni, którzy korzystają z coachingu, wykazują większą gotowość do uczenia się i adaptacji do zmian, co jest niezwykle istotne w środowisku, gdzie innowacje oraz szybkie przystosowanie się do nowych wyzwań są kluczowe dla sukcesu.

Ponadto, najnowsze badania nad efektywnością coachingu w kontekście pracy na uczelniach sugerują, że praktyka ta może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania pracowników, redukcji stresu oraz poprawy relacji między członkami zespołu. Wprowadzenie coachingu do codziennej praktyki na uczelni może również przynieść korzyści instytucji w postaci lepszego wizerunku jako miejsca pracy, które dba o rozwój i dobro swoich pracowników.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie do coachingu.

     a. Definicja coachingu i jego znaczenie w kontekście pracy na uczelni.

     b. Rola wartości w coachingu.

2. Budowanie relacji i komunikacja.

     a. Aktywne słuchanie jako kluczowa umiejętność komunikacyjna.

     b. Umiejętność stosowania pytań otwartych w codziennej pracy.

3. Model GROW w praktyce.

     a. Omówienie modelu GROW.

     b. Ćwiczenia praktyczne wykorzystujące modelu GROW.

4. Integracja medytacji z technikami coachingowymi.

     a. Uważna obserwacja myśli, emocji i ciała.

     b. Pogłębianie samoświadomości, aby lepiej zrozumieć siebie, swoje potrzeby, a także skuteczniej osiągać swoje cele osobiste i zawodowe.

5. Podsumowanie.

Korzyści dla Uczestników:

  • Rozwój umiejętności komunikacyjnych, uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności coachingowe, które pozwolą im skuteczniej komunikować się z innymi pracownikami co wpłynie na poprawę jakości współpracy i osiągane wyniki.
  • Kreowanie pozytywnej atmosfery pracy i kultury organizacyjnej. Dzięki zastosowaniu coachingu, uczestnicy będą w stanie budować atmosferę wzajemnego szacunku, zaufania i otwartości, co przyczyni się do stworzenia pozytywnej kultury organizacyjnej sprzyjającej rozwojowi i innowacjom.
  • Skuteczne osiąganie celów osobistych i zawodowych. Przełożenie zdobytej wiedzy i umiejętności na praktykę pozwoli uczestnikom skuteczniej planować i realizować swoje cele zawodowe oraz osobiste, co z kolei może przyczynić się do większej satysfakcji z pracy i osiągania lepszych wyników.
  • Wsparcie w rozwiązywaniu problemów i radzeniu sobie ze stresem. Nabyte w trakcie szkolenia umiejętności pozwalają na skuteczne radzenie sobie z trudnościami i wyzwaniami, które mogą się pojawić w pracy na uczelni, a także na redukcję stresu i poprawę ogólnego samopoczucia.
  • Rozwój umiejętności miękkich i empatii. Szkolenie w zakresie coachingu umożliwi uczestnikom rozwój umiejętności miękkich, takich jak empatia, aktywne słuchanie i budowanie relacji, które są kluczowe dla efektywnej komunikacji i współpracy w zespole.
  • Zwiększenie zaangażowania i motywacji. Wykorzystanie coachingu jako narzędzia wspierającego rozwój osobisty i profesjonalny może zwiększyć zaangażowanie uczestników w pracę oraz motywację do samodoskonalenia i osiągania sukcesów.

Trener: Małgorzata Klimorowska

Udostępnij

bottom of page