top of page
Cudzoziemcy w szkołach doktorskich w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Cudzoziemcy w szkołach doktorskich w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

czw., 07 lis

|

Google Meet

Cudzoziemcy w szkołach doktorskich w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

z uwzględnieniem zmian z dnia 22 sierpnia 2023 r. Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej, - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video

Termin i lokalizacja

07 lis 2024, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI

PROGRAM SZKOLENIA

1. Obecny stan regulacji prawnych. Przepisy uchylone, pozostawione oraz wprowadzone:

     a. nowe akty prawne,

     b. akty prawne uchylone,

     c. tworzenie wewnętrznych aktów prawnych z uwzględnieniem specyfiki doktorantów z zagranicy.

2. Dotychczasowe zasady studiowania cudzoziemców.

3. Nowe regulacje prawne a cudzoziemcy.

4. Cudzoziemcy w szkołach doktorskich:

      a. studia doktoranckie,

      b. szkoły doktorskie według nowej ustawy,

      c. rekrutacja cudzoziemców do szkoły doktorskiej,

      d. warunki studiowania cudzoziemców w szkołach doktorskich,

      e. ocena śródokresowa,

      f. skreślenie cudzoziemca z listy uczestników szkoły doktorskiej,

      g. ukończenie szkoły doktorskiej,

      h. regulamin szkoły doktorskiej,

      i. cudzoziemcy w szkołach doktorskich – podsumowanie.

5. Zasady przyznawania stypendiów dla doktorantów i cudzoziemców w świetle ustawy 2.0:

     a. system stypendialny w szkołach doktorskich,

     b. stypendia dla cudzoziemców.

6. Prawa i obowiązki doktorantów i cudzoziemców w szkołach doktorskich:

     a. Organizacje doktoranckie w szkołach doktorskich,

     b. Odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów,

     c. Tryb eksternistyczny a cudzoziemcy.

7. Dodatkowe informacje:

     a. Informacje MNiSW.

8. Podsumowanie szkolenia i dyskusja.

Trener: Michał Morski

Udostępnij

bottom of page