top of page
Czarny Łabędź, czyli zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej
Czarny Łabędź, czyli zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej

wt., 28 sty

|

Google Meet

Czarny Łabędź, czyli zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne

Termin i lokalizacja

28 sty 2025, 09:00 – 14:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI

Szkolenie należy do pakietu Certyfikat Lidera

PROGRAM SZKOLENIA

1. Czym jest Czarny Łabędź i sytuacja kryzysowa w zarządzaniu zespołem w uczelni:

     a. dynamika kryzysu,

     b. dwie kluczowe formy kryzysu,      

     c. konsekwencje kryzysu, stresu ostrego i chronicznego dla zespołu i Lidera,

     d. gwałtowne zmiany a poczucie bezpieczeństwa pracownika.

2. Skuteczna i motywująca komunikacja w sytuacji kryzysowej:

     a. struktura wystąpienia informacyjnego – kiedy i w jaki sposób przekazywać informacje zespołowi,      

     b. jakie informacje przekazywać – wybór rodzaju i zakresu komunikatu do zespołu w kontekście sytuacji kryzysowej i nagłych zmian,      

     c. 5 zasad informowania pracowników w sytuacji kryzysowej,      

     d. 5 słów zakazanych i najczęściej popełniane błędy podczas przekazywania informacji,      

     e. budowanie postawy sprzyjającej zmianie i komunikowanie korzyści płynących ze zmiany.

3. Trudne sytuacje w kryzysie:

     a. procedura reagowania na obawy i negatywne emocje pracowników,      

     b. procedura reagowania na narzekanie pracowników,      

     c. procedura reagowania w sytuacji paniki pracownika,      

     d. struktura wystąpienia kryzysowego. 

4. Techniki radzenia sobie z własnym stresem (ostrym i chronicznym) w sytuacji kryzysowej:

     a. konstruktywne i niekonstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem ostrym i chronicznym: reakcje ucieczkowe, uspokajanie się, rozwiązywanie sytuacji trudnych oraz profilaktyka,      

     b. kontrola własnych emocji,      

     c. profilaktyka pojawienia się paniki u Lidera,      

     d. 5 technik antystresowych do codziennego stosowania,      

     e. 2 techniki szybkiego opanowania stresu w kryzysowej sytuacji. 

5. Podsumowanie szkolenia:

     a. Kluczowe zasady zarządzania zespołem w kryzysowej sytuacji. 

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania zespołem w trudnej sytuacji. Szczególna uwaga poświęcona zostanie omówieniu dynamiki sytuacji kryzysowej, reakcjom pracowników i zmianom, które nastąpią po doświadczeniu kryzysu u kierownika i członków zespołu. Ponadto omówiona zostanie efektywna komunikacja z pracownikami w sytuacji kryzysowej, reagowanie w trudnych sytuacjach oraz sposoby na obniżenie swojego poziomu stresu ostrego i chronicznego.

Adresaci:

     • Kadra kierownicza.

     • Liderzy zespołów.

Trener: Beata Janiczek-Krotowska

Udostępnij

bottom of page