top of page
Czas pracy nauczyciela akademickiego oraz zasady rozliczania pensum dydaktycznego w obliczu zmian
Czas pracy nauczyciela akademickiego oraz zasady rozliczania pensum dydaktycznego w obliczu zmian

Czas Do ustalenia

|

Google Meet

Czas pracy nauczyciela akademickiego oraz zasady rozliczania pensum dydaktycznego w obliczu zmian

Cena szkolenia zamkniętego: 3950 zł. netto, 4858,50 zł. brutto Zapytanie o szkolenie zamknięte, prosimy kierować poprzez wstępną rezerwację. Skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia terminu.

Termin i lokalizacja

Czas Do ustalenia

Google Meet

Zapisz się

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wymiar czasu pracy nauczyciela akademickiego:

     a. roczny wymiar zajęć dydaktycznych (pensum) a czas pracy nauczyciela akademickiego, w tym zmiana w zakresie dolnego wymiaru godzin dydaktycznych nauczyciela akademickiego ustawie 2.0,

     b. zasady ustalania pensum (w tym zaliczanie do godzin dydaktycznych czasu kształcenia doktorantów w Ustawie 2.0) i godzin ponadwymiarowych – sposoby ich rozliczania,

     c. planowanie zajęć dydaktycznych i sposób ich rozliczania (pensum, godziny ponadwymiarowe),

     d. limity obciążeń godzinami ponadwymiarowymi i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,

     e. brak obciążenia dydaktycznego nauczycieli akademickich.

2. Przepisy prawa powszechnego regulujące wymiar pensum nauczycieli akademickich.

3. Pensum w przepisach prawa wewnętrznego:

     a. obniżanie pensum dla konkretnych stanowisk – sposób, wymagane dokumenty,

     b. rozliczanie pensum i godzin ponadwymiarowych, w tym w przypadku ustania zatrudnienia w trakcie roku kalendarzowego,

     c. powiązanie liczby godzin ponadnormatywnych z wymiarem pensum Ustawy 2.0,

     d. zajęcia nieregularne,

     e. ustalanie wskaźnika przeliczeniowego do zajęć dydaktycznych,

     f. pensum dla nauczycieli prowadzących prace magisterskie i licencjackie,

     g. rola Senatu uczelni w tworzeniu przepisów dotyczących czasu pracy nauczycieli akademickich – przeniesienia uregulowań w zakresie czasu pracy nauczyciela akademickiego do Regulaminu pracy w Ustawie 2.0.

4. Usprawiedliwiona nieobecność w pracy nauczyciela akademickiego:

     a. sposoby zaliczania do pensum nieobecności planowanej i nieprzewidzianej,

     b. wpływ nieobecności na godziny ponadnormatywne,

     c. urlopy dla poratowania zdrowia oraz wprowadzenie zakazu wykonywania pracy podczas urlopu dla poratowania zdrowia w Ustawie 2.0,

     d. uprawnienia rodzicielskie a czas pracy nauczycieli akademickich.

5. Dobre praktyki przy ustalaniu zasad obliczania pensum nauczycieli akademickich.

6. Orzecznictwo związane z czasem pracy nauczycieli akademickich – przykłady.

7. Dyskusja i konsultacje indywidualne.

Trener: Oliwia Małecka

Udostępnij

bottom of page