top of page
Czasopismo naukowe. Jak wizję przekuć w idealną publikację?
Czasopismo naukowe. Jak wizję przekuć w idealną publikację?

czw., 12 paź

|

Google Meet

Czasopismo naukowe. Jak wizję przekuć w idealną publikację?

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

12 paź 2023, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI 

Dostępne opracowania dotyczące wydawania czasopism naukowych opisują przede wszystkim warunki i wymagania stawiane czasopismom. Nie odpowiadają na pytania, jak w praktyce je wprowadzić, jak radzić sobie ze sprzecznościami między wytycznymi MEiN i baz bibliometrycznych (Scopus i Web of Science), jak zorganizować współpracę między redakcjami czasopism a wydawcami, która może być źródłem licznych konfliktów.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Czasopismo naukowe – definicja.

2. Specyfika wydawania czasopisma.

3. Koncepcja czasopisma naukowego:

     a. wybór dyscypliny, dyscyplin naukowych,

     b. zakres tematyczny,

     c. tytuł czasopisma,

     d. poznanie konkurencji.

4. Sposób finansowania czasopisma:

     a. dotacja,

     b. subskrypcja płatna.

5. Dystrybucja czasopisma:

     a. prenumerata,

     b. otwarty dostęp (open access),

     c. czasopisma hybrydowe.

6. Rejestracja czasopisma.

7. Identyfikatory w czasopiśmie:

     a. ISSN, e-ISSN,

     b. DOI,

     c. ORCID.

8. Prawo autorskie:

     a. umowy licencyjne dotyczące tekstów, ilustracji, dozwolony użytek,

     b. ważne elementy umów autorskich,

     c. open access – rodzaje licencji dotyczących wolnego dostępu,

     d. Domena publiczna.

9. Organizacja czasopisma:

     a. Rada Naukowa,

     b. Redakcja,

     c. Recenzenci,

     d. Wydawca.

10. Nowoczesne czasopismo naukowe:

       a. layout,

       b. struktura artykułu,

       c. abstrakt,

       d. słowa kluczowe,

       e. bibliografia czy References.

11. Strona internetowa czasopisma naukowego:

       a. adres strony internetowej czasopisma,

       b. język w jakim publikowane są treści na stronie internetowej,

       c. hierarchia informacji na stronie internetowej czasopisma,

       d. konieczne elementy na stronie internetowej i ich widoczność,

       e. strona artykułu,

       f. format plików z artykułami,

       g. inne dokumenty załączone do strony internetowej czasopisma.

12. Proces wydawniczy – role Redaktora Naczelnego, Redaktora naukowego, Sekretarza Redakcji, Wydawnictwa:

       a. pozyskiwanie materiałów,

       b. etapy procesu wydawniczego,

       c. dystrybucja czasopisma.

13. Promocja czasopisma naukowego:

       a. rola strony internetowej czasopisma i sposoby jej promowania,

       b. wykorzystanie mediów społecznościowych,

       c. wykorzystanie internetu w tradycyjnych sposobach promocji.

14. Zasady etyki wydawniczej.

Czasopismo naukowe – początki

Uczestnicy kursu poznają, czym powinni kierować się tworząc nowe czasopismo naukowe i jakie zalecenia muszą uwzględnić. Od wyboru dyscypliny / dyscyplin, tematyki i jej zakresu, rozpoznania konkurencji po częstotliwość ukazywania się, sposób finansowania, dystrybucję. Dowiedzą się jak zarejestrować czasopismo, nadać numery ISSN, e-ISSN, DOI, ORCID. Zapoznają się z podstawami prawa autorskiego, rodzajami licencji Creative Commons, wyjaśnieniem pojęcia „domena publiczna” oraz z czynnikami wpływającymi na wybór rodzaju licencji.

Struktura artykułu oraz strony internetowej

Szkolenie pokaże, jak ważne dla upowszechnienia treści artykułów są jego konstrukcja, zamieszczone w nim informacje dotyczące autora i wydawcy, kompozycja abstraktu, wybór słów kluczowych, zapis bibliograficzny. Dlaczego nowoczesne czasopismo naukowe nie może istnieć bez dedykowanej mu strony internetowej, jak powinna wyglądać i jakie treści zawierać.

Proces wydawniczy

Specyfika procesu wydawniczego, w którym redakcja czasopisma jest autonomiczna względem wydawnictwa wymaga dokładnego podziału odpowiedzialności za poszczególne etapy prac. Słuchacze zaznajomią się z etapami prac i tworzeniem ich harmonogramu. Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy o wydawaniu czasopisma naukowego, przedstawienie sposobów rozwiązywania problemów, które pojawiają się podczas planowania i realizacji.

Promocja

Przy takiej mnogości periodyków naukowych nawet najlepsze czasopismo może być niezauważone. Na spotkaniu zastanowimy się w jaki sposób je promować. Pokażemy jak ważna jest współpraca badaczy z wydawcami w tym zakresie. Opiszemy rolę mediów elektronicznych i sposoby ich wykorzystywania.

Dla kogo

Na szkolenie zapraszamy redaktorów naczelnych czasopism naukowych, sekretarzy i członków redakcji, redaktorów prowadzących, wydawców oraz osoby, które zmierzają założyć nowe czasopismo naukowe. Jest ono także uzupełnieniem wiedzy zdobywanej w szkołach doktorskich, których studenci rozpoczynają przygodę z publikowaniem naukowym. Możemy również przygotować indywidualne spotkania z redakcjami czasopism naukowych, które będą uwzględniały potrzeby konkretnego periodyku.

Trener: red. Dorota Dziedzic

Udostępnij

bottom of page