top of page
Efektywne zarządzanie finansami uczelni w świetle nowej ustawy PSWiN
Efektywne zarządzanie finansami uczelni w świetle nowej ustawy PSWiN

Szczegóły już wkrótce.

|

Google Meet

Efektywne zarządzanie finansami uczelni w świetle nowej ustawy PSWiN

Cena: 1050 zł netto, 1291,50 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne

Termin i lokalizacja

Szczegóły już wkrótce.

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI

PROGRAM SZKOLENIA

1. Aktualny stan prawny zarządzania finansami uczelni –zmiany wprowadzone ustawą 2.0

2. Plan rzeczowo-finansowy uczelni - omówienie części i elementów planu rzeczowo-finansowego.

3. Zarządzanie przepływami finansowymi w uczelniach publicznych.

4. Zarządzanie finansami przy zastosowaniu narzędzi wspomagających:

     a. kontroling i budżetowanie,

     b. analizy finansowe

           • analiza wskaźnikowa:

                   – płynności finansowej,

                   – zadłużenia,

                   – rentowności,

     c. zintegrowany system informatyczny.

5. Planowanie cash-flow.

6. Kontrola zarządcza na uczelniach wyższych.

7. Wskaźniki monitorujące zarządzanie finansami.

8. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

9. Rekomendacje dla uczelni wyższych w zakresie zarządzania finansami.

10. Podsumowanie szkolenia i konsultacje.

Trener: Anna Pawełas

Udostępnij

bottom of page