top of page
Jak przygotować się do wdrożenia ochrony sygnalistów
Jak przygotować się do wdrożenia ochrony sygnalistów

wt., 03 wrz

|

Google Meet

Jak przygotować się do wdrożenia ochrony sygnalistów

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Termin i lokalizacja

03 wrz 2024, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI

24 czerwca 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 25 września 2024 r. Do tego czasu należy przygotować wewnętrzną procedurę zgłoszeń naruszenia prawa w naszej jednostce”.

Najnowsza Ustawa zakłada, że wewnętrzną obsługę zgłaszania naruszeń prawa przez sygnalistów muszą zapewnić podmioty, na rzecz których wykonuje pracę zarobkową co najmniej 50 osób. Oznacza to więc nowe obowiązki po stronie większości polskich uczelni.

Poza omówieniem ustawy o sygnalistach jest przewidziana praca warsztatowa na przykładowych regulaminach zgłoszeń sygnalistów.

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Najnowszy projekt ustawy z 27.03.2024 o ochronie sygnalistów (nr z wykazu: UC1):

     a. kto będzie zobowiązany do wdrożenia kanałów i procedur zgłaszania naruszeń,

     b. kim jest sygnalista i kiedy podlega ochronie,

     c. co podlega zgłoszeniu,

     d. co zmieniło się w porównaniu z poprzednimi projektami.

2. Organizacja wewnętrznego kanału zgłoszeń w instytucji:

     a. jak przygotować i wdrożyć procedurę krok po kroku,

     b. kto prowadzi postępowanie wyjaśniające i koordynuje cały proces,

     c. powierzenie przyjmowania zgłoszeń podmiotom zewnętrznym,

     d. działania następcze, informacja zwrotna.

3. Kanały zgłaszania naruszeń:

     a. zgłoszenie wewnętrzne;

     b. zgłoszenia zewnętrzne;

    c. ujawnienia publiczne;

4. Postępowanie ze zgłoszeniami anonimowymi, fałszywymi i pieniaczymi;

5. Dokumentacja wymagana dyrektywą o sygnalistach;

6. Kary za naruszenie nowych obowiązków;

7. Ochrona sygnalistów a przepisy prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz innych ustaw.

8. Praca warsztatowa – przedstawienie rozwiązań na przykładowych regulaminach zgłoszeń sygnalistów;

9. Jak dostosować dotychczasowe regulacje wewnętrzne uczelni do nowych, procedowanych przepisów.

10. Podsumowanie.

Trener: Mariusz Kusion

Udostępnij

bottom of page