top of page
Jak zaangażować biznes i instytucje publiczne do współpracy w ramach zajęć ze studentami
Jak zaangażować biznes i instytucje publiczne do współpracy w ramach zajęć ze studentami

pt., 10 lis

|

Google Meet

Jak zaangażować biznes i instytucje publiczne do współpracy w ramach zajęć ze studentami

Cena: 390 zł netto, 479,70 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej, - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

10 lis 2023, 09:00 – 12:15

Google Meet

Zapisz się

Cele szkolenia:

Cel ogólny: Budowanie kompetencji słuchaczy w zakresie podejmowania i realizacji współpracy z otoczeniem zewnętrznym uczelni (biznes/instytucje publiczne) w celu wzbogacenia i rozszerzenia oferty dydaktycznej oraz kreowania prestiżu uczelni, a także poszczególnych kierunków studiów.

Cele szczegółowe:

 1. Zapoznanie uczestników ze specyfiką współpracy otoczeniem zewnętrznym – problemy i wyzwania.
 2. Prezentacja doświadczeń z realizacji wybranych przedsięwzięć w zakresie współpracy z otoczeniem zewnętrznym.
 3. Analiza strategii docierania do partnerów zewnętrznych.
 4. Formy współpracy z otoczeniem zewnętrznym.
 5. Współpraca z otoczeniem zewnętrznym jako narzędzie kształtowania wizerunku (marki) uczelni.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Powitanie uczestników.
 2. Idea współpracy z otoczeniem zewnętrznym;
 3. Pozyskanie partnerów zewnętrznych do współpracy;
 4. Możliwe mechanizmy i schematy współpracy;
 5. Uwarunkowania współpracy z otoczeniem zewnętrznym;
 6. Kluczowe wyzwania i potencjalne trudności;
 7. Pytania i dyskusja. Podsumowanie szkolenia.

Efekty kształcenia: 

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • Zna uwarunkowania i potencjalne trudności związane ze współpracą z otoczeniem zewnętrznym.
 • Rozumie wyzwania oraz korzyści związane ze współpracą z otoczeniem zewnętrznym.
 • Potrafi korzystać ze zdobytej wiedzy w celu zainicjowania (lub efektywnego rozwijania) współpracy między macierzystą uczelnią a otoczeniem zewnętrznym.

Metody pracy podczas szkolenia:

 • case study – omówienie przykładów z praktyki i dyskusja,
 • prezentacja multimedialna – ppt,
 • burza mózgów,
 • dyskusja i pytania.

Trener: dr hab. Krzysztof Tomaszewski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Udostępnij

bottom of page