top of page
Komunikacja międzypokoleniowa
Komunikacja międzypokoleniowa

Czas Do ustalenia

|

Google Meet

Komunikacja międzypokoleniowa

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

Czas Do ustalenia

Google Meet

Zapisz się

Skrócony opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności o zasady, metody i narzędzia podnoszące jakość współpracy w zespole w skutek polepszenia komunikacji z przedstawicielami różnych pokoleń.

Nazwa celu - Nabycie wiedzy nt. różnic w zespole

Kryteria rozstrzygające jego osiągnięcie

Uczestnicy:

• są świadomi różnic pokoleniowych i ich wpływu na efektywność zespołu

• potrafią elastycznie  dostosować komunikację do  pokolenia BB, X,  Y i Z

Nazwa celu - Nabycie umiejętności unikania barier komunikacyjnych

Kryteria rozstrzygające jego osiągnięcie

Uczestnicy:

• potrafią zauważyć typowe bariery komunikacyjne

• znają sposoby zapobiegania występowaniu barier komunikacyjnych

• potrafią wskazać elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej, które negatywnie wpływają na relacje w zespole

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wstęp i kwestie organizacyjne:

     a. przedstawienie celów szkolenia oraz trenera,

     b. zebranie oczekiwań uczestników,

     c. spisanie kontraktu oraz omówienie kwestii organizacyjnych.

2. Różnice pokoleniowe:

     a. pokolenia BB, X, Y,Z - jak doszło do stworzenia takich grup?

     b. z jakiego powodu trudno o porozumienie między pokoleniem X a pokoleniem Y?

    c.  kontekst społeczno – ekonomiczny zjawiska. 

Przykładowe ćwiczenia: - „Karta zawodnika” – uczestnicy przygotowują kartę cech charakterystycznych danego pokolenia, następnie prezentują na forum. Obszerny komentarz trenerski.

3. Komunikacja z różnymi pokoleniami:

     a. zasady skutecznej komunikacji,

     b. dlaczego komunikujemy się inaczej,

     c. co działa, a co nie działa i dlaczego?

     d. złote zasady komunikacji z pokoleniem Y i Z.   Przykładowe ćwiczenia: - dyskusja moderowana, - mini wykład, - ćwiczenia indywidualne.

4. Podsumowanie:

     a. podsumowanie szkolenia, pytania,

     b. odwołanie do oczekiwań.

OPIS METODYKI SZKOLENIA

80% metody praktyczne:

• ćwiczenia w parach i grupach – możliwość efektywnej pracy w oparciu o własne doświadczenia zawodowe, efekt synergii,

• testy – możliwość autodiagnozy postaw i zachowań,

• samodzielne projektowanie i wykorzystywanie narzędzi,

• case study – możliwość analizy i rozwiązania trudnych sytuacji typowych dla specyfiki zawodowej uczestników szkolenia,

• dyskusja moderowana – możliwość wymiany doświadczeń,

• scenki rodzajowe- możliwość odegrania ról i indywidualną analizę umiejętności uczestników szkolenia,

• praca z kamerą – możliwość dokonania samooceny i otrzymania informacji zwrotnej od trenera i innych uczestników,

• analiza nagrań i przykładów – nauka poprzez obserwację i dedukcję.

20% metody teoretyczne:

• mini wykład – przekazanie wartości teoretycznej omawianych zagadnień,

• prezentacja – usystematyzowanie przekazywanych informacji i posiadanej wiedzy.

Szkolenie możemy zorganizować w formie zamkniętej, również W JĘZYKU ANGIELSKIM! 

Zapytanie prosimy kierować na adres mailowy: optima@optima.edu.pl

Trener: Dominika Zielińska-Ramian

Udostępnij

bottom of page