top of page
Kontrola zarządcza w szkołach wyższych – aspekty prawne w praktyce
Kontrola zarządcza w szkołach wyższych – aspekty prawne w praktyce

pon., 30 paź

|

Google Meet

Kontrola zarządcza w szkołach wyższych – aspekty prawne w praktyce

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej, - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

30 paź 2023, 10:00 – 16:00

Google Meet

Zapisz się

Cele szkolenia:

     · zapoznanie z systemem kontroli zarządczej, nabycie wiedzy w zakresie przedmiotowym, uporządkowanie pojęć, systematyzacja wiedzy już posiadanej,

     · zrozumienie potrzeby kontroli zarządczej, budowania przez nią wartości dodanej, jej miejsca w nowocześnie zarządzanej administracji publicznej,

     · budowanie kultury osiągania rezultatów na bazie kultury stosowania przepisów,

     · nabycie nowych kompetencji i umiejętności prawidłowego wdrożenia kontroli zarządczej, zgodnie z przepisami prawa, standardami i najlepszymi praktykami w tym zakresie.

Profil uczestnika: Kadra zarządcza wyższego i średniego szczebla. Audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy finansowi, audytorzy ISO, osoby pełniące funkcje pełnomocników lub inne osoby, aktywnie zaangażowane w proces zarządzania procesami organizacji

PROGRAM SZKOLENIA

1. Kontrola zarządcza – pojęcia, terminy – wyjaśnienie.

2. Regulacje prawne – przepisy wprowadzające.

3. Standardy międzynarodowe:

     a. ERM COSO

     b. INTOSAI

     c. Inne

4. Cele kontroli zarządczej – procedury i mechanizmy.

5. Zarządzanie procesowe (identyfikacja i analiza procesów, analiza systemowa, zarządzanie).

6. Governance, corporate governance, IT governance, komitety audytu.

7. Kontrola wewnętrzna i kontrola finansowa, w jednostkach sektora finansów publicznych – wdrażanie, ocena, audyt.

8. Audyt i jego rola w systemie kontroli zarządczej.

9. Zarządzanie strategiczne – Współczesne metody i techniki oraz tendencje w zarządzaniu strategicznym.

10. Wdrażanie i nadzór nad procesami zarządzania strategicznego.

11. Strategiczna karta wyników jako narzędzie zarządzania strategicznego jednostką sektora finansów publicznych.

12. Controlling, budżetowanie, miary efektowności.

Dodatkowo:

     · Praca na zanonimizowanych dokumentach.

     · Warsztaty z zarządzania ryzykiem.

     · Samoocena, w tym techniki samooceny – warsztat.

     · Zarządzanie ryzykiem – propozycja modelu w dziale, propozycja zarządzeń, dokumentów, metody analizy ryzyka, przykładowe listy mechanizmów kontrolnych.

     · Propozycja modelu w jednostce.

     · Przykłady dokumentacji i procedur, zarządzeń.

     · Koordynacja kontroli zarządczej w dziale.

     · Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

     · Dobre praktyki kontroli zarządczej.

     · Przykładowy model wdrożenia kontroli zarządczej.

     · Cechy, źródła i kryteria zapewnienia o stanie kontroli zarządczej.

     · Proces dokonywania ocen kontroli zarządczej.

     · Plany działalności jedniostki i komórek oraz sprawozdania o stanie kontroli zarządczej.

     · Rola i pozycja audytu wewnętrznego. Rola Komitetu Audytu, współpraca z KA, koordynacja KAW w dziale.

Trener: Piotr Welenc

Udostępnij

bottom of page