top of page
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników uczelni
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników uczelni

wt., 02 lip

|

Google Meet

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników uczelni

Oferta specjalna: 510 zł netto, 627,30 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne,

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

02 lip 2024, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podróże służbowe – podstawowe definicje:      

     a. definicja pojęcia podróży służbowej w przepisach i orzecznictwie odpowiednie określenie miejsca pracy – wpływ na podróż służbową,      

     b. sposób potwierdzania odbycia podróży służbowej pracownika uczelni,      

     c. wyjazd pracownika związany z jego pracą naukową pracownika a delegacja,      

     d. podróże służbowe osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych.

2. Podróże służbowe – kompleksowe zagadnienia prawa pracy:  

     a. elementy podróży służbowej,      

     b. czas trwania podróży służbowej (krajowej, zagranicznej i mieszanej),      

     c. wpadek w podróży służbowej – dokumentowanie wypadku, brak uznania zdarzenia za wypadek przy pracy,      

     d. oddelegowanie pracownika czy podróż służbowa – przykłady,      

     e. wyjazdy na szkolenia czy podróż służbowa – różnice,      

     f. podróż służbowa studentów i doktorantów w ramach realizowanych przez uczelnię projektów badawczych.

3. Przepisy wewnętrzne uczelni (np. zarządzenia Rektora) w określaniu i rozliczaniu podróży służbowych.

4. Normy prawa pracy w podróży służbowej:      

     a. ewidencja czasu pracy w podróży służbowej,      

     b. podróż służbowa a prawo do wypoczynku,      

     c. wyjazd służbowy a pensum i godziny ponadwymiarowe nauczyciela akademickiego,      

     d.właściwa forma polecenia wyjazdu służbowego – skutki,      

     e. czas i miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej.

5. Diety w podróży służbowej:  

     a. brak diety w podróży służbowej, obowiązkowość i fakultatywność diety – czy można się jej zrzec,      

     b. dieta w podróży służbowej krajowej – sposób obliczania,      

     c. dieta w podróży służbowej zagranicznej – sposób obliczania,      

     d. dieta a zapewnienie częściowego lub całodziennego wyżywienia pracownikowi,

     e. dieta a posiłek na konferencji czy sympozjum.

6. Przejazdy w podróży służbowej:     

     a. transport w podróży służbowej – konsekwencje wyboru innego środka niż wskazany przez pracodawcę,      

     b. podróż służbowa samochodem służbowym a samochodem prywatnym pracownika – różnice i konsekwencje,      

     c. podróż pracownika uczelni służbowym samochodem z kierowcą,      

     d. wynajem samochodu w trakcie podróży służbowej krajowej i zagranicznej.

7. Nocleg w podróży służbowej:

     a. nocleg w podróży służbowej krajowej,      

     b. nocleg w podróży służbowej zagranicznej,      

     c. ryczałt za nocleg,      

     d. nocleg na konferencjach/kongresach, w tym finansowanych ze środków zewnętrznych.

8. Ryczałty oraz zwrot innych wydatków:  

     a. zwrot kosztów poruszania się komunikacją lokalną w kraju i zagranicą:            

           • rozliczenie ryczałtem a zwrot faktycznie poniesionych kosztów,

           • diety dojazdowe w podróży służbowej zagranicznej,     

     b. zwrot innych udokumentowanych wydatków: opłaty za parkingi i przejazd autostradami i  inne udokumentowane wydatki,      

     c. problematyka ryczałtów i zwrotu kosztów podróży w przepisach wewnętrznych – przykłady rozwiązań stosowanych na poszczególnych uczelniach.

9. Zaliczka na poczet podróży służbowej krajowej i zagranicznej:

     a. zaliczka w podróży służbowej – problemy praktyczne jej rozliczania,      

     b. obowiązek wypłaty zaliczki i jej zwrot (terminy i sposób),      

     c. waluta zaliczki na podróż służbową zagraniczną – problematyka kursu walut.

10. Zasady rozliczania i dokumentowanie wydatków w podróży służbowej:        

        a. rozliczenie ryczałtem a zwrot faktycznie poniesionych wydatków,        

        b. dokument potwierdzający poniesienie wydatku – paragon, faktura lub rachunek,        

        c. oświadczenie pracownika o poniesieniu wydatku – praktyka i konsekwencje.

11. Orzecznictwo sądowe związane z delegacjami krajowymi i zagranicznymi.

12. Pytania i odpowiedzi – dyskusja na temat praktycznych problemów z rozliczaniem delegacji.

Trener: Oliwia Małecka

Udostępnij

bottom of page