top of page
Kształcenie doktorantów z uwzględnieniem najnowszych zmian ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Kształcenie doktorantów z uwzględnieniem najnowszych zmian ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

wt., 25 lip

|

Google Meet

Kształcenie doktorantów z uwzględnieniem najnowszych zmian ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Cena: 600 zł. netto, 738 zł. brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

25 lip, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI 

WARUNKI UCZESTNICTWA

PROGRAM SZKOLENIA

1. Obecny stan regulacji prawnych. Najnowsze zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

2. Szkoły doktorskie i studia doktoranckie w świetle nowych regulacji:

     a. wygaszanie studiów doktoranckich oraz zamykanie przewodów doktorskich,

     b. szkoły doktorskie – wprowadzenie,

     c. organizacja szkoły doktorskiej,

     d. rekrutacja do szkół doktorskich,

      e. warunki kształcenia,

     f. ocena śródokresowa,

     g. skreślenie z listy uczestników szkoły doktorskiej,

     h. ukończenie szkoły doktorskiej,

     i. regulamin szkoły doktorskiej,

     j. cudzoziemcy w szkołach doktorskich,

     k. Polska Rama Kwalifikacji (PRK),

     l. ewaluacja szkół doktorskich,

     m. tryb eksternistyczny,

     n. administracyjne kary pieniężne,

     o. postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora,

     p. dyplomy doktorskie,

     q. podsumowanie informacji o szkołach doktorskich.

3. Zasady przyznawania stypendiów dla doktorantów w świetle ustawy PSWiN:

     a. dotychczasowy system stypendialny – przepisy wprowadzające,

     b. system stypendialny w szkołach doktorskich.

4. Prawa i obowiązki doktorantów w szkołach doktorskich:

     a. prawa i obowiązki doktorantów,

     b. organizacje doktoranckie w szkołach doktorskich,

     c. odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów.

5. Struktura szkoły doktorskiej i tworzenie wewnętrznych aktów prawnych:

     a. co powinien zawierać statut uczelni względem kształcenia doktorantów?

     b. kompetencje rektora względem doktorantów,

     c. organizacja uczelni i szkoły doktorskiej,

     d. co powinno znaleźć się w regulaminie szkoły doktorskiej?

     e. uchwała Senatu uczelni określająca sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora,

     f. program kształcenia w szkole doktorskiej.

6. Opinie Ministerstwa względem interpretacji wybranych przepisów.

7. Dodatkowe informacje i podsumowanie szkolenia.

Trener: Michał Morski

Udostępnij

bottom of page