top of page
Legalizacja pobytu cudzoziemców
Legalizacja pobytu cudzoziemców

wt., 23 maj

|

GoogleMeet

Legalizacja pobytu cudzoziemców

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne,

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

23 maj 2023, 09:00

GoogleMeet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI

PROGRAM SZKOLENIA

1. Cudzoziemcy w Polsce – wprowadzenie:

 • podstawy wjazdu i pobytu,
 • podstawy prawne legalizacji pobytu,
 • definicje.

2. Wizy:

 • uzyskanie wizy,
 • przedłużenie wizy,
 • ruch bezwizowy.

3. Zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium RP:

 • ogólne warunki udzielenia zezwolenia:

          - podstawy udzielenia zezwolenia,

          - formularz wniosku,

          - braki formalne wniosku,

          - terminy,

 • rodzaje decyzji,
 • odwołanie od decyzji,
 • karta pobytu.

4. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach:

 • warunki udzielenie zezwolenia (konieczne do spełnienia przez studenta oraz przez jednostkę prowadzącą studia),
 • okresy, na które udziela się zezwolenia,
 • odmowa wszczęcia postępowania,
 • odmowa udzielenia zezwolenia,
 • cofnięcie zezwolenia,
 • mobilność studenta.

5. Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę:

 • warunki udzielenia zezwolenia,
 • odmowa wszczęcia postępowania,
 • odmowa udzielenia zezwolenia,
 • cofnięcie zezwolenia.

6. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych oraz mobilność krótkoterminowa i długoterminowa naukowca:

 • warunki udzielenia zezwolenia w celu prowadzenia badań naukowych (konieczne do spełnienia przez naukowca oraz przez jednostkę przyjmującą),
 • warunki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności krótkoterminowej,
 • warunki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej,
 • okresy, na które udziela się zezwolenia,
 • odmowa wszczęcia postępowania,
 • odmowa udzielenia zezwolenia,
 • cofnięcie zezwolenia.

7. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE:

 • warunki udzielenia zezwolenia,
 • okres udzielenia zezwolenia.

8. Wjazd i pobyt na terytorium RP obywateli państw członkowskich UE:

 • pobyt krótkoterminowy,
 • rejestracja pobytu.

9. Podsumowanie.

Trener: Ameba Iksińska

Udostępnij

bottom of page