top of page
Ocena okresowa pracowników. Szkolenie Premium dla kierowników zespołów. CEM
Ocena okresowa pracowników. Szkolenie Premium dla kierowników zespołów. CEM

Termin - do ustalenia

|

Lokalizacja - do ustalenia

Ocena okresowa pracowników. Szkolenie Premium dla kierowników zespołów. CEM

Cena: 2500 zł netto, 3075 zł brutto Gwarantujemy: - udział w szkoleniu, - materiały szkoleniowe i Certyfikat ukończenia szkolenia, - indywidualne konsultacje z Trenerem, - pełne wyżywienie, - dwa noclegi , - zajęcia integracyjne.

Termin i lokalizacja

Termin - do ustalenia

Lokalizacja - do ustalenia

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI 

Ocena okresowa pracowników jest jednym z dwunastu szkoleń menedżerskich stanowiących cykl Certyfikatu Efektywnego Menedżera (CEM).

Celem szkolenia jest rozwinięcie kluczowych umiejętności menedżerskich w zakresie przeprowadzania efektywnych rozmów okresowych, które podnoszą motywację wewnętrzną podwładnych do pracy i dalszego rozwoju oraz umożliwiają szybsze osiąganie wspólnych celów zawodowych.

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I 

     •14:00 – zakwaterowanie, obiad,

     •17:30-18:30 – powitanie uczestników szkolenia, przedstawienie sylwetki Trenera, zebranie od Uczestników oczekiwań i potrzeb szkoleniowych,

     •19:00 – kolacja w hotelu.

DZIEŃ II i III 

1. Rola przeprowadzenia oceny okresowej pracowników:

     a. jaką funkcję pełni ocena okresowa w uczelni wyższej?

     b. cele działu a cele pracownika,

     c. jakie korzyści dla uczelni, kierownika i podwładnego wynikają z przeprowadzania rozmów okresowych. 

Dzięki modułowi uczestnicy określą jakie korzyści wiążą się z przeprowadzaniem efektywnych rozmów oceniających pracę podwładnych. Przyjrzymy się również roli jaką rozmowa podsumowująca pełni w organizacji.

2. Przygotowanie się do rozmowy oceniającej pracę podwładnych:

     a. przygotowanie się do rozmowy z pracownikiem, 

     b. jak pracownik powinien przygotować się do rozmowy - kryteria pomocnicze dla pracownika,

     c. dostosowanie rozmowy oceniającej do każdego z 4 typów pracowników w oparciu o metodologię Junga-Marstona,

     d. efekt rogów i efekt aureoli,

     e. wybór miejsca i czasu przeprowadzenia rozmowy oceniającej,

     f. analiza najczęściej popełnianych błędów w ocenianiu. 

Dzięki modułowi uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób profesjonalnie przygotować się do przeprowadzenia rozmów podsumowujących. W szczególności nauczą się w jaki sposób dostosować się do potrzeb 4 kluczowych typów pracowników, dzięki czemu rozmowy będą wzmacniały motywację podwładnych do dalszego rozwoju i realizacji celów zawodowych. 

3. Przeprowadzenie rozmowy oceniającej z pracownikiem:

     a. kluczowe etapy rozmowy podsumowującej pracę podwładnego,

     b. zarządzanie przebiegiem rozmowy oceniającej,

     c. zasady udzielania motywujących informacji zwrotnych, mowy i stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania,

     d. zasady udzielania motywujących informacji zwrotnych, 

     e. praktyczne przećwiczenie rozmów oceniających z każdym z 4 głównych typów pracowników, 

     f. jak rozliczyć pracownika z realizacji zadań w sposób motywujący go do rozwoju?

     g. jak reagować na trudne sytuacje? 

W module tym uczestnicy praktycznie przećwiczą prowadzenie profesjonalnych i motywujących rozmów podsumowujących. Ponadto dowiedzą się jaka jest struktura rozmowy oceniającej i w jaki sposób komunikować podwładnym kluczowe informacje. Na zakończenie modułu przeanalizowane zostaną najczęstsze trudne sytuacje jakie mogą pojawić się podczas oceny okresowej. 

4. Wprowadzanie zmian po rozmowie oceniającej:

     a. motywowanie pracownika do dalszego rozwoju,

     b. tworzenie planu rozwoju kompetencji,

     c. jak wspierać podwładnych w realizacji celów rozwojowych, 

     d. jak wzmacniać poczucie odpowiedzialności za realizację celów u pracownika.

Moduł ten zwiększy świadomość uczestników dotyczącą ich roli po przeprowadzeniu rozmowy oceniającej. Szczególny nacisk zostanie położony na wspieranie i motywowanie podwładnych do dalszego rozwoju. 

5. Podsumowanie szkolenia. 

     a. Indywidualny Plan Działania na podstawie zrealizowanych treści,

     b. dekalog efektywnego przeprowadzenia rozmowy oceniającej.

Moduł ten pozwoli uczestnikom na uporządkowanie nowo zdobytej wiedzy i umiejętności menedżerskich oraz wzmocni wewnętrzną motywację do wprowadzenia nowych umiejętności w życie zawodowe.

Jesteście Państwo zainteresowani szkoleniem zamkniętym dla pracowników Waszej uczelni? Możemy zorganizować szkolenie jednodniowe we wskazanym terminie. Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia jednodniowego z zakresu oceny okresowej pracowników w szkołach wyższych.

Jesteście Państwo zainteresowani szkoleniem zamkniętym dla pracowników Waszej uczelni? Możemy zorganizować szkolenie jednodniowe we wskazanym terminie. Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia jednodniowego z zakresu oceny okresowej pracowników w szkołach wyższych.

Cena zawiera: 

- udział w szkoleniu, 

- materiały szkoleniowe i Certyfikat ukończenia szkolenia, 

- indywidualne konsultacje z Trenerem, 

- pełne wyżywienie (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, całodzienny serwis kawowy), 

- dwa noclegi w komfortowych pokojach (zakwaterowanie w pokojach 1-osobowych ze śniadaniem),  

- zajęcia integracyjne.

Istnieje możliwość udziału w szkoleniu bez zakwaterowania, wówczas cena wynosi: 1900 zł. 

Cena bez zakwaterowania zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, Certyfikat, wyżywienie w czasie szkolenia (obiady, kolacje, serwis kawowy) oraz konsultacje z Trenerem.

*szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku uczelni niepublicznych do ceny należy doliczyć 23% VAT.

Trener: Beata Janiczek-Krotowska

Udostępnij

bottom of page