top of page
Pisanie artykułów naukowych oraz ich skuteczne publikowanie
Pisanie artykułów naukowych oraz ich skuteczne publikowanie

czw., 24 paź

|

Google Meet

Pisanie artykułów naukowych oraz ich skuteczne publikowanie

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Termin i lokalizacja

24 paź 2024, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI

Pisanie tekstów naukowych jest dla badaczy podstawą awansu zawodowego. W Polsce, każdy kto ma styczność z pracą na uczelni, w centrum badawczym, ośrodku edukacyjnym, instytucji kultury itp., zetknął się z terminem „punktoza” określającym nieustanną pogoń naukowców za ministerialnymi punktami przyznawanymi za publikowanie. W dobie Ustawy 2.0 szczególnie ważne stały się wysokopunktowane, prestiżowe czasopisma czy wydawnictwa. Szkolenie ma na celu pokazanie, jak skutecznie pisać oraz publikować właśnie w takich miejscach, a także zwrócenie uwagi na praktyczną stronę pisania.

Podstawą dobrych tekstów są dobre badania naukowe, ale to tylko połowa sukcesu. Niezwykle istotne jest poznanie meandrów publikacyjnego ekosystemu, choćby po to, aby zdecydować się, co, jak i gdzie publikować. Nie obędzie się także bez wypracowania solidnego warsztatu, bowiem teksty naukowe stanowią odrębny gatunek literacki, rządzący się określonymi prawami. Ich odkrycie oraz sprawna implementacja często pozwalają odpowiednio „sprzedać” wyniki swoich badań.

Pisanie tekstów naukowych „obwarowane” jest konkretnymi wytycznymi, co dotyczy nawet z pozoru mało ważnych kwestii, takich jak słowa kluczowe czy abstrakty. Obok „żelaznych” zasad, warto zwrócić uwagę na „miękką” stronę procesu publikacyjnego. Nauczyć się trzeba, jak pracować z redaktorem czasopisma lub sprawnego i przekonującego odpowiadania na recenzje.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Tekst naukowy jako źródło sukcesu naukowego:

     a. pisanie jako proces,

     b. na jakie pytania odpowiedzieć sobie, przystępując do pisania tekstów naukowych,

     c. dlaczego publikowanie jest trudne?

2. Jak się przygotować do napisania artykułu naukowego – planowanie pisania; sformułowanie kategorii swojego tekstu:

     a. pisanie po polsku czy po angielsku?

     b. co zrobić, żeby upewnić się, że tekst jest poprawny językowo (jeśli piszemy w języku angielskim)?

     c. co brać pod uwagę, wybierając czasopismo, w którym chcemy opublikować tekst,

     d. ministerialne wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych – kilka ciekawostek,

     e. analizy cytowalności – Web of Science; Impact Factor; Scopus – CiteScore, Scimago Journal Rank (SJR), Source Normalized Impact per Paper (SNIP); indeks Hirscha oraz indeks,

     f. Egghe’a dla czasopism; Google Metrics,

     g. wybór rodzaju publikacji,

     h. kryteria recenzowania tekstów,

     i. porządkowanie materiału oraz wybór stylu pisania,

     j. błędy językowe, czyli Ponglish.

3. Konstrukcja tekstu naukowego:

     a. różne odmiany tekstów naukowych i różne sposoby ich konstruowania,

     b. założenia metodologiczne oraz zagadnienia teoretyczne a rodzaje tekstów naukowych,

     c. uniwersalna struktura artykułu naukowego i jej różne odmiany.

     d. tytuł jako wyznacznik treści,

     e. strategie tworzenia dobrego tytułu,

     f. kilka zdań o słowach kluczowych (key words) – dlaczego są ważne,

    g. lista autorów (kryteria autorstwa).

    h. Research articles, czyli o potrzebie zastosowania schematu AIMRaD (Abstract, Introduction, Materials and methods, Results, and Discussion) oraz rozlicznych jego wariantów,

    i. dlaczego Abstrakt jest tak ważny, czyli organizacja oraz podstawowe elementy streszczenia. Różne sposoby pisania abstraktów,

    j. The Introduction – wymiary kompletnego Wprowadzenia: ulokowanie w polu naukowym; wskazanie „nieodkrytych” obszarów; dokładne wyjaśnienie celu; poprawność logiczna i inne,

    k. sekcja Results, czyli o tym, jak „rozkręcić” swój artykuł, przedstawiając wyniki badań niczym ciekawą historię oraz poprawnie stosując ilustracje i tabele,

    l. sekcja Methods – jej cele oraz organizacja,

m. sekcja Discussion – ważne kwestie związane z konstrukcją, podkreślanie kluczowych informacji, negocjowanie siły tez.

4. Dalsze rozwijanie umiejętności związanych z pisaniem artykułów:

     a. proponowanie tekstów czasopismom – o czym jeszcze pamiętać?

     b. list do edytora, covering letter/cover letter,

     c. desk reject – co wówczas?

     d. wskazywanie potencjalnych recenzentów,

     e. odpowiadanie recenzentom, czyli jak sobie radzić z odrzuceniami oraz propozycjami zmian (minor lub major revision; reject),

     f. działania około-publikacyjne, czyli jak samemu promować swój tekst – kilka ciekawostek,

     g. monografie autorskie oraz monografie pod redakcja w topowych wydawnictwach zagranicznych – jak nawiązać kontakt i zaproponować publikację, dobre praktyki i inne kwestie.

5. Przegląd literatury (literature review) jako coraz popularniejszy typ tekstu:

     a. czym jest przegląd literatury i jakie ma cele,

     b. typy przeglądów literatury,

     c. jak napisać dobry przegląd literatury – etap po etapie,

     d. oprogramowanie wykorzystywane do pisania przeglądów,

     e. najczęstsze błędy związane z przeglądami literatury.

6. Wyszukiwanie czasopism oraz innych zasobów naukowych jako warunek sukcesu publikacyjnego:

     a. typologia, rodzaje źródeł sieciowych,

     b. wyszukiwanie opracowań naukowych, pełnych tekstów publikacji,

     c. wyszukiwanie czasopism wydawanych w modelu Open Access (sieciowe zasoby),

     d. jak się upewniać, co do polityki wydawniczej periodyków),

     e. rodzaje zasobów naukowych,

     f. wyszukiwanie danych pochodzących z badań empirycznych.

Korzyści wynikające z przyjęcia takiej metodologii:

     • Zdobycie wiedzy dotyczącej publikowania w najbardziej prestiżowych miejscach.

     • Doskonalenie umiejętności pisania artykułów.

     • Zdobycie wiedzy potrzebnej redaktorom lub edytorom naukowych pism.

     • Odkrycie tego, jak poprawnie pisać teksty naukowe.

     • Bycie biegłym w wyszukiwaniu źródeł naukowych.

Trener: dr hab. Piotr Siuda

Udostępnij

bottom of page