top of page
Prawa i obowiązki studenta z perspektywy uczelni
Prawa i obowiązki studenta z perspektywy uczelni

śr., 11 gru

|

Google Meet

Prawa i obowiązki studenta z perspektywy uczelni

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne

Termin i lokalizacja

11 gru 2024, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI 

Celem szkolenia jest przedstawienie kwestii związanych z prawami i obowiązkami studenta z perspektywy uczelni, z uwzględnieniem aspektów formalnych oraz praktycznych. Szkolenie będzie miało charakter wieloaspektowy, uwzględniający m.in. kwestie związane ze sposobami regulowania praw i obowiązków studentów w aktach wewnątrzuczelnianych oraz sposobem organizacji procedur w tym zakresie. W trakcie szkolenia zostaną omówione także praktyczne aspekty realizowania praw i egzekwowania obowiązków studenckich a także możliwe konsekwencje związane z brakiem realizacji obowiązków z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych w tym zakresie.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zagadnienia wprowadzające:

     a. podstawy prawne dotyczące praw i obowiązków studenta (ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, akty wewnątrzuczelniane, w szczególności Regulamin studiów);

     b. podstawowe informacje dotyczące praw i obowiązków studenta (nabycie praw, obowiązek przeszkolenia).

2. Podstawowe uprawnienia studenta oraz sposoby i granice ich regulowania:

     a. przenoszenie i uznawanie ECTS;

     b. indywidualna organizacja studiów;

     c. urlopy od zajęć i usprawiedliwianie nieobecności;

     d. zmiana kierunku studiów i przeniesienie na studia stacjonarne/niestacjonarne;

     e. egzamin komisyjny;

     f. powtarzanie zajęć.

3. Podstawowe obowiązki studenta i konsekwencje braku ich realizacji:

     a. obowiązki wynikające ze ślubowania;

     b. obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni;

     c. uczestnictwo w zajęciach;

     d. składanie egzaminów;

     e. odbywanie praktyk zawodowych.

4. Pozostałe uprawnienia i obowiązki (wnoszenie opłat i zwolnienie z opłat, wznowienie/reaktywacja, obowiązki wynikające z programu studiów, praca dyplomowa)

5. Dyskusja, pytania, odpowiedzi.

Trener: Michał Warzycki 

Udostępnij

bottom of page