top of page
Procedury nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego, w tym najnowsze zmiany
Procedury nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego, w tym najnowsze zmiany

wt., 30 sty

|

Google Meet

Procedury nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego, w tym najnowsze zmiany

Cena: 750 zł netto, 922,50 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

30 sty 2024, 08:30 – 16:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI

PROGRAM SZKOLENIA

1. Nadawanie stopnia naukowego doktora habilitowanego:

     a. warunki uzyskania stopnia doktora habilitowanego,

     b. przebieg postępowania habilitacyjnego:

           · wniosek,

           · podmiotpodmiot habilitujący i jego rola w postępowaniu,

           · czynności dokonywane przez Radę Doskonałości Naukowej,

           · czynności dokonywane przez komisję habilitacyjną, w tym kolokwium habilitacyjne,

           · regulacje wewnątrzuczelniane i ich znaczenie dla przebiegu postępowania,

     c. nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego,

     d. nabycie uprawnień równoważnych habilitacji,

     e.kontrola prawidłowości przebiegu postępowania habilitacyjnego.      

     f. regulacje przejściowe wynikające z ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.      

     g. porównanie rozwiązań wynikających z ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

2. Tytuł naukowy:

     a. warunki uzyskania tytułu naukowego, 

     b. wniosek o nadanie tytułu i wszczęcie postępowania, 

     c. postępowanie przed Radą Doskonałości Naukowej,      

     d. rola Prezydenta RP w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego,      

     e. sądowa kontrola postępowania o nadanie tytułu naukowego,

     f. regulacje przejściowe wynikające z ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

   g. porównanie rozwiązań wynikających z ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

3. Podsumowanie i konsultacje indywidualne.

W dniu 23 stycznia 2024 r. zaplanowane jest szkolenie Procedury nadawania stopnia naukowego doktora, w tym najnowsze zmiany

Trener: dr Andrzej Kiebała

Udostępnij

bottom of page