top of page
Prosty język w administracji uczelnianej. Praktyka upraszczania komunikacji
Prosty język w administracji uczelnianej. Praktyka upraszczania komunikacji

śr., 20 lis

|

Google Meet

Prosty język w administracji uczelnianej. Praktyka upraszczania komunikacji

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne

Termin i lokalizacja

20 lis 2024, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI 

Szkolenie ‘prosty język w administracji uczelnianej’ jest skierowane do wszystkich pracowników uczelni, którzy chcą mówić i pisać zrozumiale. Na warsztatach z formułowania i redagowania tekstów poznają Państwo zasady budowania jasnych wypowiedzi. W ramach szkolenia zostaną szczegółowo omówione kwestie stosowania reguł upraszczania oraz ocieplania komunikatów w dokumentacji indywidualnej, w rozmowach ustnych oraz na stronach internetowych. Na bazie różnorodnych przykładów i ćwiczeń przygotują się Państwa do klarownego formułowania dokumentów, prowadzenia asertywnych rozmów ustnych i profesjonalnej korespondencji elektronicznej. Na zajęciach nie zabraknie również elementów poprawności wypowiedzi. Umiejętność poprawnego i jednocześnie zrozumiałego wypowiadania się to bowiem najlepszy sposób na kreowanie pozytywnego wizerunku uczelni, usprawnienie pracy oraz zapewnienie komfortu nieprofesjonalnym uczestnikom dyskusji (np. studentom czy kandydatom na studia).

PROGRAM SZKOLENIA

1. Idea upraszczania komunikatów oficjalnych. Dlaczego warto unowocześnić komunikację akademicką?

2. Co to znaczy ‘jakość tekstu’ i dlaczego od jakości tekstu zależy powodzenie działań.

3. Zrozumiałość i precyzyjność wypowiedzi jako podstawa tworzenia wysokiej jakości pism:

     a. właściwa segmentacja tekstu, nagłówki, podpunkty,

     b. skracanie zdań, zmiana zbyt długich zdań na kilka krótkich,

     c. powtórzenie najważniejszych kwestii, wyjaśnianie trudnych terminów, wyeliminowanie żargonu,

     d. unikanie strony biernej, błąd niewidocznego nadawcy i odbiorcy,

     e. rezygnacja z wypowiedzi imiesłowowych na rzecz wypowiedzi aktywizujących.

4. Klarowny język jako forma kreowania wizerunku uczelni.

5. Współczesne formy docierania do odbiorcy. Kreowanie nowoczesnych komunikatów na strony internetowe uczelni:

     a. komunikaty aktywizujące do działania (komunikaty czynne),

     b. komunikacja partnerska,

     c. technika wyprzedzania pytań,

     d. infotainment, czy informowanie w rozrywkowej formie,

     c. strategie graficzne i estetyczne – kluczowe wskazówki.

6. Kultura komunikacji elektronicznej:

     a. tytuł wiadomości elektronicznej – o czym należy pamiętać,

     b. zwroty grzecznościowe do odbiorcy znanego i nieznanego – co stosować, a czego unikać,

     c. jak prowadzić rozmowę elektroniczną – na co zwrócić uwagę,

     d. jak kończyć wiadomość elektroniczną – częste błędy,

     e. najczęstsze pomyłki, usterki graficzne, ortograficzne i interpunkcyjne w mailach.

7. Asertywny przekaz to kluczowy element sprawnej komunikacji. Czym jest asertywność w komunikowaniu się?

     a. jasne wyrażanie intencji i oczekiwań oraz kultura przekazu,

     b. asertywne informowanie,

     c. asertywna odmowa,

     d. asertywne dozwolenie warunkowe,

     e. asertywne nakładanie obowiązków,

     f. asertywne pouczenie.

8. Językowa poprawność jako wyraz profesjonalizmu współczesnej uczelni:

     a. nadużywanie fraz wielorzeczownikowych – jak zamieniać rzeczowniki na czasowniki i dlaczego to ważne, np. niemożność wydania decyzji vs. nie można wydać decyzji,

     b. pleonazmy, tautologie jako pseudoprecyzja – najczęstsze pomyłki,

     c. problemy z formą i odmianą: 

           • rzeczowniki (np. profesorzy czy profesorowie, opiekuni czy opiekunowie, funduszy czy funduszów):

           • czasowniki (np. jeździj czy jeźdź? wymyślić czy wymyśleć?),

           • przymiotniki (np. oddziaływujący czy oddziałujący, a może oddziaływający?),

           • liczebniki (np. półtorej dnia czy półtora dnia? jest pierwszy sierpień czy jest pierwszy sierpnia?),

     d. błędy składniowe, kontaminacje – czego unikać, np. odnośnie pisma (poprawnie: odnośnie do pisma), poddać w wątpliwość (poprawne: podać w wątpliwość),

     e. odmiana imion i nazwisk. Czy nazwiska zawsze należy odmieniać?

     f. błędy ortograficzne  – nazwy stanowisk i funkcji, nazwy instytucji, nazwy stopni i tytułów naukowych, 

     g. nazwy miejscowości i nazwy ulic – problemy z odmianą i zapisem, np. aleja Solidarności czy Aleja Solidarności? Włoszczowa: do Włoszczowy czy do Włoszczowej?

     h. skróty i skrótowce – jak zapisywać i odmieniać,

     i. błędy interpunkcyjne – znaczeniotwórcza rola przecinka; łatwe sposoby na zapamiętanie, jak, kiedy, dlaczego i po co stawiać przecinek.

9. Gdzie szukać porad? Słowniki ogólne i specjalistyczne. Poradnie językowe.

Trener: dr Joanna Kowalczyk

Udostępnij

bottom of page