top of page
Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu w uczelni
Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu w uczelni

pt., 17 maj

|

Google Meet

Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu w uczelni

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej, - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

17 maj 2024, 08:30 – 14:30

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Czym jest mobbing, dyskryminacja i molestowanie:

     a. definicja psychologiczna i istota zjawisk,

     b. konsekwencje dla sprawcy, ofiary, jej najbliższego środowiska i uczelni.

2. Rozpoznawanie zachowań patologicznych w organizacji:

     a. jak rozpoznać zachowanie mobbingowe, dyskryminację i molestowanie?

     b. mobbing, dyskryminacja i molestowanie a konflikty interpersonalne,

     c. odróżnianie zachowań patologicznych od zachowań dozwolonych w miejscu pracy (polecenia służbowe, przekazywanie informacji zwrotnych, ocena pracownika).

3. Reagowanie w sytuacji mobbingu, dyskryminacji i molestowania:

     a. zachowanie ofiary i zachowanie sprawcy,

     b. jak reagować, kiedy jest się ofiarą zjawiska patologicznego?

     c. jak reagować, kiedy jest się świadkiem mobbingu, molestowania lub dyskryminacji?

4. Profilaktyka mobbingu, dyskryminacji i molestowania:

     a. praktyczne aspekty prowadzenia skutecznej polityki zapobiegającej zjawiskom patologicznym w uczelni,

     b. działania mające na celu tworzenie bezpiecznego środowiska pracy,

     c. najczęściej popełniane błędy w przeciwdziałaniu mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu w miejscu pracy.

Trener: Beata Janiczek-Krotowska

Udostępnij

bottom of page