top of page
Przyznawanie stypendiów i zapomóg w 2023 roku w świetle ostatnich zmian
Przyznawanie stypendiów i zapomóg w 2023 roku w świetle ostatnich zmian

pt., 15 wrz

|

Google Meet

Przyznawanie stypendiów i zapomóg w 2023 roku w świetle ostatnich zmian

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

15 wrz 2023, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

W większości przypadków zmiany w przepisach dotyczących przyznawania stypendiów pojawiają się z początkiem roku akademickiego. Podobnie będzie w roku akademickim 2023/24, ale niektóre modyfikacje weszły w życie już z początkiem nowego roku kalendarzowego. Chcąc przybliżyć nowe regulacje prawne oraz przygotować się do przyznawania stypendiów w drugim semestrze roku akademickiego 2022/23 i w kolejnym roku akademickim przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie, które ma pomóc we wprowadzaniu najnowszych regulacji w praktyce. W szczególności omówione zostaną zmiany w zakresie podniesienia progu dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego. W trakcie szkolenia poruszana będzie również kwestia wdrożenia systemu doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej i konsekwencji w zakresie doręczenia decyzji stypendialnych oraz możliwości wykorzystania w tym zakresie systemu teleinformatycznego uczelni.

Program szkolenia uwzględnia zmiany wynikające z:

     • ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz.U. z 2022 r., poz. 2754);

     • ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. (data pewnie ulegnie zmianie w związku z możliwość odrzucenia poprawek Senatu RP) o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

     • ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2185)

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zasady przyznawania stypendiów i zapomóg:

     a. regulacje prawne z uwzględnieniem najnowszych zmian – zmiana progu dochodowego od stycznia 2023 roku – jak wprowadzić zmiany w praktyce?

     b. ogólne zasady przyznawania świadczeń, w tym w szczególności dotyczące okresu przyznawania świadczeń i ich wysokości – najnowsze orzecznictwo, sprawozdawczość w POL-on – co to znaczy rozpoczęty semestr?

     c. przyznawanie świadczeń dla cudzoziemców, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w świetle planowanych zmian,

     d. stypendium socjalne i zasady wyliczania dochodu:

           • zaświadczenia z „MOPS” – dokumentowanie źródeł utrzymania rodziny – problemy praktyczne, zmiany od nowego roku akademickiego,

           • ogólne zasady wyliczania dochodu – zmiany w katalogu dochodów nieopodatkowanych związane z „polskim ładem”.

2. Stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach stypendialnych w obliczu rewolucji w zakresie doręczeń:

     a. tryb przyznawania świadczeń – jakie mamy możliwości w zakresie składania wniosków i doręczenia pism w sposób elektroniczny,

     b. decyzje administracyjne i postępowanie odwoławcze,

     c. zmiana decyzji stypendialnych wynikająca ze zmiany progu dochodowego do stycznia 2023 roku,

     d. podsumowanie szkolenia.

Udostępnij

bottom of page