top of page
Rekrutacja do szkół doktorskich, budowa decyzji administracyjnych oraz stosowanie KPA w sprawach doktoranckich
Rekrutacja do szkół doktorskich, budowa decyzji administracyjnych oraz stosowanie KPA w sprawach doktoranckich

pon., 04 mar

|

Google Meet

Rekrutacja do szkół doktorskich, budowa decyzji administracyjnych oraz stosowanie KPA w sprawach doktoranckich

z uwzględnieniem zmian z dnia 22 sierpnia 2023 r. Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej, - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

04 mar 2024, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI

PROGRAM SZKOLENIA

1. Czym różni się rekrutacja do szkół doktorskich od rekrutacji na studia doktoranckie?

2. Zasady ogólne rekrutacji do szkół doktorskich określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

3. Zasady rekrutacji w uczelniach – uchwała Senatu / Rady Naukowej określająca warunki i tryb rekrutacji do szkół doktorskich:

     a. konstrukcja uchwały rekrutacyjnej,

     b. jakie informacje powinna zawierać uchwała rekrutacyjna (na co należy zwracać szczególną uwagę)?

4. Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w świetle ustawy 2.0 oraz aktów prawnych uchylonych, które mają zastosowanie do studiów doktoranckich.

5. Zakres zastosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w szkołach wyższych.

6. Decyzje administracyjne dotyczące rekrutacji do szkół doktorskich:

     a. budowa decyzji administracyjnej,

     b. jakie elementy powinna zawierać decyzja administracyjna w drugiej instancji (wystawiana w świetle wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy)?

7. Decyzje administracyjne w szkolnictwie wyższym:

     a. orzecznictwo sądów administracyjnych,

     b. struktura decyzji administracyjnej,

     c. doręczenie decyzji,

     d. odwołania i decyzja odwoławcza,

     e. decyzja kasatoryjna,

     f. sądowa kontrola decyzji,

     g. uchylenie lub zmiana decyzji,

     h. wznowienie postępowania,

     i. stwierdzenie nieważności,

     j. ponaglenia,

     k. zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie,

     l. niedopuszczalność odwołania,

     m. wyłączenie pracownika.

8. Podsumowanie szkolenia.

Trener: Michał Morski

Udostępnij

bottom of page