top of page
Rekrutacja studentów zagranicznych na studia wyższe w świetle najnowszych zmian
Rekrutacja studentów zagranicznych na studia wyższe w świetle najnowszych zmian

wt., 18 cze

|

Google Meet

Rekrutacja studentów zagranicznych na studia wyższe w świetle najnowszych zmian

z uwzględnieniem wymogów formalnych aspektów praktycznych Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Termin i lokalizacja

18 cze 2024, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI 

Szkolenie uwzględnia w szczególności:

  • wybrane przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym najnowsze zmiany,
  • wybrane przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów,
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzoru zaświadczenia wydawanego cudzoziemców o przyjęciu lub o kontynuacji studiów,
  • wybrane przepisy ustawy o cudzoziemcach i rozporządzeń wykonawczych,
  • wybrane przepisy ustawy o NAWA, ustawy o Karcie Polaka i ustawy o repatriacji.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wiadomości wstępne:

     a. podstawowe definicje,

     b. najważniejsze akty prawne,

     c. sygnalizacja najnowszych zmian prawnych, w tym także w zakresie aktualnej sytuacji obywateli Ukrainy i Białorusi.

2. Podejmowanie studiów wyższych przez kandydatów z zagranicy:

     a. zasady i warunki rekrutacji, z uwzględnieniem różnych podstaw przyjęć na studia wyższe,

     b. możliwości zróżnicowania procedur rekrutacyjnych,

     c. tryb rekrutacji, w tym organy prowadzące postępowanie w sprawie przyjęcia na studia, procedura przyjęcia na studia,

     d. termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji,

     e. sposób prowadzenia rekrutacji.

3. Dokumentacja wymagana w związku z przyjęciem kandydata z zagranicy:

     a. dokumenty niezbędne wymagane w teczce akt osobowych studenta,

     b. dodatkowe dokumenty wymagane przez uczelnie, w tym poświadczające znajomość języka studiów oraz stan zdrowia,

     c. dokumenty,

     d. zaświadczenie o przyjęciu na studia,

     e. dokumenty stanowiące podstawę przyjęcia na studia,

     f. dokumenty związane z rozpoczęciem studiów.

4. Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne związane z rekrutacją kandydatów zagranicznych:

     a. POL-on

     b. Straż Graniczna i inne służby

5. Podsumowanie.

Adresaci szkolenia: pracownicy uczelni zajmujący się obsługą studenta zagranicznego, w szczególności rekrutacją na studia, a także inne osoby zainteresowane szeroko rozumianą obsługą studenta zagranicznego w świetle wymogów formalnych i praktycznych.

Metody prowadzenia zajęć:szkolenie prowadzone jest w formie wykładowo-warsztatowej, przy użyciu prezentacji multimedialnej, z interaktywnym udziałem uczestników szkolenia, polegającym na udziale w dyskusji z trenerem, analizą pojawiających się problemów w praktyce, wymianie doświadczeń. W ramach szkolenia prowadzone będą także konsultacje indywidualne.

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Czy jesteś pracownikiem uczelni i na co dzień zajmujesz się rekrutacją kandydatów zagranicznych, odpowiadasz lub zajmujesz się przygotowaniem procedur związanych z ich przyjęciem na studia, zastanawiasz się, jakich dokumentów należy wymagać podczas procesu rekrutacji na studia wyższe w Polsce, nie wiesz, jakie obowiązki ciążą na uczelni w związku z przyjęciem studenta zagranicznego w studia wyższe w Polsce? Jeśli TAK, TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE.

Trener: Aleksandra Matukin-Szumlińska 

Udostępnij

bottom of page