top of page
Rekrutacja studentów zagranicznych na studia wyższe w świetle wymogów formalnych, z uwzględnieniem aspektów praktycznych
Rekrutacja studentów zagranicznych na studia wyższe w świetle wymogów formalnych, z uwzględnieniem aspektów praktycznych

pon., 05 lut

|

Google Meet

Rekrutacja studentów zagranicznych na studia wyższe w świetle wymogów formalnych, z uwzględnieniem aspektów praktycznych

1050 zł. netto, 1291,50 zł. brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

05 lut 2024, 08:30 – 06 lut 2024, 14:30

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI 

Szkolenie uwzględnia w szczególności:

  • wybrane przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym najnowsze zmiany
  • wybrane przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzoru zaświadczenia wydawanego cudzoziemców o przyjęciu lub o kontynuacji studiów
  • wybrane przepisy ustawy o cudzoziemcach i rozporządzeń wykonawczych
  • wybrane przepisy ustawy o NAWA, ustawy o Karcie Polaka i ustawy o repatriacji

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wiadomości wstępne

     a. podstawowe definicje

     b. najważniejsze akty prawne

     c. formy kształcenia, które mogą podejmować studenci zagraniczni w Polsce

2. Podejmowanie studiów wyższych przez kandydatów z zagranicy

     a. zasady i warunki rekrutacji, z uwzględnieniem różnych podstaw przyjęć na studia wyższe (na podstawie umów międzynarodowych, umów zawieranych przez uczelnie z podmiotami zagranicznymi, decyzji właściwego ministra, decyzji dyrektora NAWA, decyzji rektora uczelni)

     b. możliwości zróżnicowania ścieżek rekrutacyjnych

     c. tryb rekrutacji, w tym organy prowadzące postępowanie w sprawie przyjęcia na studia, procedura przyjęcia na studia

     d. termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

     e. sposób prowadzenia rekrutacji

3. Dokumentacja wymagana w związku z przyjęciem kandydata zagranicznego i rozpoczęciem studiów w Polsce

     a. dokumenty niezbędne wymagane od kandydata

     b. dodatkowe dokumenty wymagane przez uczelnie, w tym poświadczające znajomość języka studiów oraz stan zdrowia

     c. dokumenty

     d. zaświadczenie o przyjęciu na studia

     e. dokumenty stanowiące podstawę przyjęcia na studia

     f. dokumenty związane z rozpoczęciem studiów

4. Kilka słów o opłatach za studia pobieranych od cudzoziemców, z uwzględnieniem warunków ustalania, obniżania i zwalniania z opłat oraz zasad zwrotu opłat za studia

5. Kilka słów o prawach i obowiązkach studentów zagranicznych w związku z przyjazdem do Polski i legalizacją pobytu

6. Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne dotyczące kandydatów zagranicznych:

     a. POL-on, GUS

     b. Straż Graniczna i inne służby

7. Podsumowanie.

Adresaci szkolenia: pracownicy uczelni zajmujący się obsługą studenta zagranicznego, w szczególności rekrutacją na studia, a także inne osoby zainteresowane szeroko rozumianą obsługą studenta zagranicznego w świetle wymogów formalnych i praktycznych.

Metody prowadzenia zajęć: szkolenie prowadzone jest w formie wykładowo-warsztatowej, przy użyciu prezentacji multimedialnej, z interaktywnym udziałem uczestników szkolenia, polegającym na udziale w dyskusji z trenerem, analizą pojawiających się problemów w praktyce, wymianie doświadczeń. W ramach szkolenia prowadzone będą także konsultacje indywidualne.

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Czy jesteś pracownikiem uczelni i na co dzień zajmujesz się rekrutacją kandydatów zagranicznych, odpowiadasz lub zajmujesz się przygotowaniem procedur związanych z ich przyjęciem na studia, zastanawiasz się, jakich dokumentów należy wymagać podczas procesu rekrutacji na studia wyższe w Polsce, nie wiesz, jakie obowiązki ciążą na uczelni w związku z przyjęciem studenta zagranicznego w studia wyższe w Polsce? Jeśli TAK, TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE.

Trener: Aleksandra Matukin-Szumlińska 

Udostępnij

bottom of page