top of page
Rewolucyjne zmiany w Kodeksie pracy 2023 r. – umowy o pracę, informacja o warunkach zatrudnienia,
Rewolucyjne zmiany w Kodeksie pracy 2023 r. – umowy o pracę, informacja o warunkach zatrudnienia,

śr., 22 lis

|

Google Meet

Rewolucyjne zmiany w Kodeksie pracy 2023 r. – umowy o pracę, informacja o warunkach zatrudnienia,

nowe urlopy pracownicze oraz urlopy rodzicielskie Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej, - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

22 lis 2023, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

Ustawa o zmianie ustawy Kodeks pracy z 9 marca 2023 r. wprowadziła ogromne zmiany w zakresie zawierania umów na okres próbny oraz na czas określony. Wprowadzono także zmiany w urlopie rodzicielskim i zasiłku macierzyńskim wypłacanym zarówno za okres urlopu macierzyńskiego jak i urlopu rodzicielskiego. Znacznemu poszerzeniu uległa także obowiązkowa informacja o warunkach zatrudnienia, którą pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi.

Zmiany dotyczą wszystkich pracodawców, w tym także uczelni wyższych.

Zmiany w urlopach rodzicielskich opatrzono ogromem przepisów przejściowych, które dotyczą osób przebywających w dniu wejścia ustawy w życie na urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim albo tych, którzy złożyli wnioski o taki urlop.

Przepisy przejściowe dotyczą nawet tych osób, które miały prawo do świadczeń związanych z rodzicielstwem w dniu 2 sierpnia 2022 r. Na szkoleniu będziemy wyjaśniać, jak stosować te przepisy, także w przypadkach, gdzie należy wstecznie rozpatrywać pracownicze uprawnienia.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zmiany dotyczące umów o pracę:

     a. zmiany dotyczące zawierania umów o pracę na okres próbny,

     b. uzależnienie okresu trwania umowy na okres próbny od długością zawieranej po niej kolejnej umowy,

     c. możliwość przedłużania umowy na okres próbny,

     d. możliwość wnioskowania przez pracownika o zmianę rodzaju pracy lub umowy o pracę.

2. Elastyczne zatrudnienie dla rodziców wychowujących dzieci:

     a. formy elastycznego zatrudnienia,

     b. zasady wnioskowania o elastyczną organizację pracy,

     c. zgoda pracodawcy na elastyczne zatrudnienia rodziców oraz warunki ewentualnej odmowy.

3. Zwolnienia od pracy z tytułu działania siły wyższej oraz wprowadzenie urlopów opiekuńczych:

     a. zasady udzielania tych urlopów,

     b. limity roczne dotyczące wymiaru tych urlopów,

     c. zasady obliczania wynagrodzenia za zwolnienie od pracy z tytułu działania siły wyższej.

4. Nowa informacja o warunkach zatrudnienia:

     a. zmiana wymaganej treści informacji o warunkach zatrudnienia,

     b. wprowadzenie konieczności przekazania pracownikowi dodatkowych informacji związanych z zatrudnieniem w przypadku wykonywania zadań poza,

     c. terytorium Polski,

     d. zmiana terminu przekazywania informacji o warunkach zatrudnienia,

     e. przepisy przejściowe związane z pracownikami, którzy już byli zatrudnieni w dniu wejścia nowelizacji Kodeksu pracy w życie.

5. Zmiany w zakresie wykorzystywania urlopów związanych z rodzicielstwem:

     a. wydłużenie urlopów rodzicielskich,

     b. zmiana wysokości zasiłków macierzyńskich nowa wysokość zasiłku – 81,5% podstawy wymiaru,

     c. gwarancja 9 tygodni urlopu rodzicielskiego dla każdego z rodziców,

     d. brak konieczności rozpoczynania urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim,

     e. przepisy przejściowe w 2023 r.

Trener: Oliwia Małecka

Udostępnij

bottom of page