top of page
Sposób wyliczania dochodu do stypendium socjalnego studenta
Sposób wyliczania dochodu do stypendium socjalnego studenta

czw., 19 paź

|

Google Meet

Sposób wyliczania dochodu do stypendium socjalnego studenta

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

19 paź 2023, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

PROGRAM SZKOLENIA

1. Stypendium socjalne – świadczenie dla studenta uzależnione od dochodu.

2. Składu rodziny studenta: osoby wliczane do składu rodziny oraz wyłączone z niego – w przykładach.

3. Kryterium dochodowe studenta i jego rodziny uprawniające do stypendium socjalnego, a ocena sytuacji materialnej.

4. Dochód opodatkowany i nieopodatkowany, jako kategoria dochodu studenta, w tym z uwzględnieniem dochodów osiąganych:

 a. z rolnictwa, w tym w przypadku kupna/sprzedaży gospodarstwa rolnego w trakcie roku podatkowego,

     b. od przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym,

     c. ze świadczeń o charakterze socjalnym – które z nich podlegają włączeniu do dochodu?

     d. ze świadczeń stypendialnych wypłacanych przez inne podmioty,

     e. uzyskiwane zagranicą,

     f. ze sprzedaży, np. własnego mieszkania,

     g. wpływ tzw. rządowych tarcz antykryzysowych dla przedsiębiorców otrzymanych w ramach walki z covid-19 na dochód rodziny studenta.

5. Dochody wyłączane z wliczania do progu dochodowego w tym pochodzące z:

 a. pomocy społecznej,

     b. systemu wsparcia rodzin.

6. Dochód uzyskany i utracony:

     a. w bieżącym roku kalendarzowym,

     b. w roku kalendarzowym, z którego dochód oblicza się przy przyznawaniu świadczeń dla studentów,

     c. lista dochodów utraconych lub uzyskanych.

7. Zasady ubiegania się o stypendium socjalne bez wliczania członków rodziny – warunki i dokumentowanie tego uprawnienia.

8. Dokumentacja wymagana do ustalenia dochodu studenta: zaświadczenia oraz oświadczenia.

9. Zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych: zawartość, odmowa wydania zaświadczenia przez właściwą instytucję.

10. Stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego przy przyznawaniu stypendium socjalnego:

        a. wydawanie decyzji,

        b. sposób jej doręczania,

        c. uzasadnienia do decyzji,

        d. wyłączenia ze stosowania niektórych przepisów KPA w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni w związku z covid-19.

UWAGA! Ze względu na praktyczny wymiar szkolenia bardzo proszę o zabranie na szkolenie dokumentów uczelnianych związanych z przyznawaniem świadczeń dla studentów (Regulaminu).

Trener: Oliwia Małecka

Udostępnij

bottom of page