top of page
Środowisko akademickie a student z niepełnosprawnością – bariery czy wyzwanie?
Środowisko akademickie a student z niepełnosprawnością – bariery czy wyzwanie?

czw., 28 mar

|

Google Meet

Środowisko akademickie a student z niepełnosprawnością – bariery czy wyzwanie?

Cena: 1050 PLN netto, 1291.50 PLN brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej, - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

28 mar 2024, 09:00 – 29 mar 2024, 15:00

Google Meet

Zapisz się

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Kim jest osoba niepełnosprawna – treść i zakres pojęcia:

     a. wprowadzenie w świat osób niepełnosprawnych,

     b. ćwiczenie aktywizujące.

2. Status osoby niepełnosprawnej a regulacje prawne:

     a. ratyfikacja przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych:

           · zobligowane do wdrażania systemu wsparcia w procesie edukacyjnym osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

    b. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym – prawo osoby niepełnosprawnej do studiowania,

    c. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

           · przygotowanie programu studiów wobec prawa do podjęcia zatrudnienia a orzeczenie.

3. Klasyfikacja niepełnosprawności ze względu na rodzaj:

     a. niepełnosprawność narządu ruchu, schorzeń neurologicznych, wzroku, słuchu: przedstawienie wybranych schorzeń z uwzględnieniem niektórych problemów, które mogłyby wystąpić w procesie kształcenia,

     b. przykłady dobrych praktyk w komunikacji ze studentem z różną niepełnosprawnością – ćwiczenia symulacyjne, przestrzenne z nastawieniem na wymiar praktyczny.

4. Ministerstwo Edukacji i Nauki – wyznaczanie standardów kształcenia osób z niepełnosprawnością:

     a. stwarzanie odpowiednich warunków procesu kształcenia studentów z różną niepełnosprawnością,

     b. dobre praktyki,

     c. katalog wydatków.

5. Poza resortowa pomoc programów/projektów wspierająca studenta w procesie kształcenia na poziomie wyższym:

     a. program „Aktywny samorząd” – główne zasady, formy wsparcia studenta,

     b. projekty aktywizacji społeczno – zawodowej w organizacjach pozarządowych w zakresie:

           · kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością a zmierzenie się z realiami rynku pracy.

6. Podsumowanie szkolenia i indywidualne konsultacje z Trenerem.

 Trener: Anna Dobkowska

Udostępnij

bottom of page