top of page
Student z niepełnosprawnością – optymalizacja procesu kształcenia i budowanie długofalowej strategii działania uczelni
Student z niepełnosprawnością – optymalizacja procesu kształcenia i budowanie długofalowej strategii działania uczelni

pon., 23 wrz

|

Google Meet

Student z niepełnosprawnością – optymalizacja procesu kształcenia i budowanie długofalowej strategii działania uczelni

wobec wymogów prawnych i barier procesu kształcenia Oferta specjalna: 510 zł netto, 627,30 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat, - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Termin i lokalizacja

23 wrz 2024, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawy prawne warunkujące obecność studentów z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim.

2. Obowiązki uczelni wyższych wynikające z ustawy o dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

3. Rodzaje niepełnosprawności i wynikające z nich bariery w procesie kształcenia.

4. Tworzenie długofalowej strategii uczelni w zakresie modelu pracy ze studentami z niepełnosprawnościami:

     a. zgodnie z 7 zasadami wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnościami według KRASP,

     b. na podstawie wyników kontroli NIK z 2018r. „Realizacja przez uczelnie akademickie i zawodowe obowiązku stworzenia niepełnosprawnym studentom i doktorantom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych.

5. Dobre praktyki w zakresie w wyrównywania szans edukacyjnych oraz w dostępie do kształcenia w szkołach wyższych:

     a. zgodnie z Katalogiem Dobrych Praktyk opracowanym przez Komisję ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP,

     b. w oparciu o rozwiązania stosowane na polskich uczelniach.

Trener: Jolanta Anna Urbańska

Udostępnij

bottom of page