top of page
Stypendia dla studentów w roku akademickim 2023/2024 oraz zmiany planowane na rok 2024/2025. Szkolenie Premium
Stypendia dla studentów w roku akademickim 2023/2024 oraz zmiany planowane na rok 2024/2025. Szkolenie Premium

pon., 22 sty

|

Hotel Alpin w Szczyrku

Stypendia dla studentów w roku akademickim 2023/2024 oraz zmiany planowane na rok 2024/2025. Szkolenie Premium

Cena: 2850 zł netto, 3505,50 zł brutto Uwaga! Przy zgłoszeniu do 6 grudnia cena promocyjna wynosi 2490 zł. Gwarantujemy: - udział w szkoleniu, - materiały i Certyfikat ukończenia szkolenia, - pełne wyżywienie, - dwa noclegi.

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

22 sty 2024, 15:00 – 24 sty 2024, 13:30

Hotel Alpin w Szczyrku, Beskidzka 40, 43-370 Szczyrk, Polska

Zapisz się

SZKOLENIE ODWOŁANE 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Świadczenia stypendialne

     a) stypendium socjalne i zwiększone stypendium socjalne w roku akademickim 2023/2024,

     b) stypendium dla osób niepełnosprawnych:

        - okres na który zostało przyznane stypendium,

        - maksymalna liczba lat pobierania stypendium dla niepełnosprawnych,

        - zasady postępowania w związku z upływem ważności orzeczenia studenta o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności w stanie zagrożenia epidemią covid-19 i przedłużenie ważności tych orzeczeń po covid-19;

        - obowiązki informacyjne uczelni wobec ZUS w związku z ustawą o świadczeniu uzupełniającym – zakres informacji składanej ZUS,

     c) przyznawanie zapomóg, w tym wyjaśnienie nt. definicji pojęcia szczególnego przypadku,

     d) stypendia ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe,

     e) stypendium rektora, w tym obligatoryjność przyznawania tego stypendium dla niektórych studentów I roku,

     f) wydawanie decyzji o przyznaniu stypendium w Ustawie 2.0 w zależności od organu wydającego decyzję (komisja lub rektor)

     g) odmowa przyznania stypendium w przypadku osiągania dochodu poniżej progu dochodowego z pomocy społecznej w Ustawie 2.0 – wyjątki od zasady,

     h) ograniczenie i zasady obliczania łącznego okresu pobierania stypendium przez studenta,

     i) treść regulaminów świadczeń dla studentów, w tym obowiązek uwzględnienia w nich wysokości świadczeń lub sposobu ich ustalania w Ustawie 2.0.

2. Zasady ustalania składu rodziny studenta – wskazówki praktyczne:

     a) osoby wliczane/niewliczane do składu rodziny,

     b) sposób dokumentowania składu rodziny,

     c) zasady ustalania składu rodziny studenta po 26 roku życia lub pozostającego w związku małżeńskim lub wychowującego dziecko, student rozliczany bez rodziców i pozostałych członków rodziny oraz studenta, który uzyskał pełnoletność w pieczy zastępczej;

     d) zasady wyjaśniania składu rodziny studenta i jego dochodu – sposoby wzywania studentów i skutki dla wypłaty świadczenia.

     e) terminy wzywania studentów do uzupełnienia wniosku wynikające z KPA.

3. Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń oraz łączna wysokość łącznej kwoty świadczeń otrzymywanych przez studenta

     a) kryterium dochodowe od roku akademickiego 2023/2024;

     b) zmiana kryterium dochodowego od roku akademickiego 2024/2025

4. Zasady ustalania dochodu studenta i jego rodziny:

     a) zaświadczenia z urzędu skarbowego i oświadczenia studenta,

     b) oświadczenia o osiąganych dochodach nieopodatkowanych, sposób uwzględniania w dochodach tzw. działalności nierejestrowanej,

     c) zasady dokumentowania otrzymywanych alimentów,

     d) dokumentowanie dochodu z gospodarstw rolnych oraz dochodów otrzymywanych poza granicami kraju,

     e) możliwość zastępowania zaświadczeń oświadczeniami studenta,

     f) dochód uzyskany i dochód utracony jako przesłanka weryfikacji przyznanych stypendiów;

     g) zmiana zasad uwzględniania dochodu uzyskanego i dochodu utraconego w przypadku ponownego osiągania dochodu z tego samego źródła po przerwie, w tym z umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej czy działalności gospodarczej,

     h) nowe dochody uzyskane i utracone wprowadzone w 2023 r. do ustawy o świadczeniach rodzinnych

     i) zmiany włączania/ wyłączania niektórych dochodów studenta wynikające ze zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych – dokumentowanie tego dochodu,

     j) obliczanie dochodu z działalności objętej zryczałtowanym podatkiem dochodowym,

     k) zmiana w zakresie składanych oświadczeń o dochodach nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego – skutki zmiany wartości hektara przeliczeniowego;

     l) odpowiedzialność prawna za podawanie nieprawdziwych danych – konsekwencje.

     m) postępowanie związane z nowymi kategoriami dochodu: – świadczenie Mama 4 plus oraz „13” i „14” emerytura,

     n) dokumentowanie dochodu do stypendium przez niektórych studentów z Ukrainy;

5. Procedura przyznawania świadczeń dla studentów:

     a) wnioski stypendialne – kompetencje uczelni w zakresie sposobu składania wniosku;

     b) organy właściwe: komisja stypendialna, odwoławcza komisja stypendialna, rektor,

     c) decyzje w sprawach stypendialnych: uzasadnienie do decyzji i sposób jej doręczania,

     d) zaświadczenia z ośrodków pomocy społecznej lub centrum usług socjalnych - zmiana treści zaświadczenia od roku akademickiego 2023/2024

6. Podsumowanie szkolenia i pytania uczestników

_______________________________________________________________________________________

Uwaga! Przy zgłoszeniu do 6 grudnia cena promocyjna wynosi 2490 zł.

Cena zawiera: 

- udział w szkoleniu z Ekspertem z wieloletnim doświadczeniem, 

- materiały szkoleniowe i certyfikat udziału w szkoleniu,

- 2 noclegi ze śniadaniem (22-24 stycznia) w pokoju 2 os. (dopłata 150 zł. do pokoju 1-os. za cały pobyt), 

- pełne wyżywienie (3 obiady, 2 kolacje, całodzienny serwis kawowy)  

- upominek od firmy Optima

*szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku uczelni niepublicznych do ceny należy doliczyć 23% VAT.

Trener: Oliwia Małecka

Udostępnij

bottom of page