top of page
Teczka akt osobowych studenta i elektroniczny obieg dokumentacji związanej z przebiegiem studiów
Teczka akt osobowych studenta i elektroniczny obieg dokumentacji związanej z przebiegiem studiów

pt., 08 mar

|

Google Meet

Teczka akt osobowych studenta i elektroniczny obieg dokumentacji związanej z przebiegiem studiów

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

08 mar 2024, 08:30 – 14:30

Google Meet

Zapisz się

Uwaga! Szkolenie uwzględnia wybrane przepisy:

     •ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji,

     •ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z uwzględnieniem zmian związanych ze wprowadzeniem ustawy o doręczeniach elektronicznych,

     •ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych,

     •rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wiadomości wstępne:

     a. podstawowe akty prawne,

     b. sygnalizacja najnowszych zmian – ustawa o doręczeniach elektronicznych w uczelniach oraz nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

     c. dokumentacja przebiegu studiów – zasady ogólne,

     d. prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów w postaci elektronicznej – E-teczka.

2. Załatwianie spraw studenckich w sposób „papierowy” i elektroniczny

     a. rodzaje rozstrzygnięć wydawanych w sprawach studenckich i ich wpływ na sposób prowadzenia spraw,

     b. zmiany wynikające z ustawy o doręczeniach elektronicznych i nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

     c. podania i wnioski,

     d. decyzje i rozstrzygnięcia (jak wydawać, podpisywać i doręczać),

     e. przechowywanie dokumentacji – czyli co umieszczać w teczce?

3. Teczka akt osobowych studenta – możliwość prowadzenia dokumentacji elektronicznej:

     a. dokumenty związane z przyjęciem na studia,

     b. dokumenty związane z rozpoczęciem studiów,

     c. dokumenty dotyczące przebiegu studiów, w szczególności karty okresowych osiągnięć,

     d. dokumenty związane z ukończeniem studiów.

4. Podsumowanie i dyskusja.

Udostępnij

bottom of page