top of page
Tok studiów studentów cudzoziemców – zagadnienia praktyczne i aspekty formalne
Tok studiów studentów cudzoziemców – zagadnienia praktyczne i aspekty formalne

śr., 23 paź

|

Google Meet

Tok studiów studentów cudzoziemców – zagadnienia praktyczne i aspekty formalne

Cena: 400 zł netto, 492 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej, - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Termin i lokalizacja

23 paź 2024, 09:00 – 12:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI 

Celem szkolenia jest przedstawienie kwestii związanych z tokiem studiów studentów cudzoziemców, z uwzględnieniem aspektów formalnych oraz praktycznych. Szkolenie dotyczyć będzie najczęściej występujących zagadnień i problemów związanych z odbywaniem studiów przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego. W trakcie szkolenia zostaną poruszone także kwestie związane ze sposobami regulowania przebiegu studiów studentów cudzoziemców na gruncie przepisów wewnątrzuczelnianych

PROGRAM SZKOLENIA

1. Akty prawne związanie z tokiem studiów studentów-cudzoziemców.

2. Rozpoczęcie studiów (wpisy, wymagana dokumentacja), legalizacja pobytu.

3. Opłaty, w szczególności zasady pobierania opłat, zwolnienie z opłat i zmiana zasad pobierania opłat w trakcie studiów.

4. Obsługa administracyjna i wsparcie studentów cudzoziemców, w tym wydawanie zaświadczeń i innych dokumentów – dobre praktyki.

5. Decyzje administracyjne (opłaty, skreślenie z listy studentów) – aspekty praktyczne i sposoby rozwiązywania tzw. trudnych przypadków.

6. Obowiązki administracyjne uczelni w związku z kształceniem cudzoziemców.

7. Ukończenie kształcenia.

Trener: r. pr. Michał Warzycki

Udostępnij

bottom of page