top of page
Tworzenie studiów wyższych – w świetle wymogów formalnych i aspektów praktycznych
Tworzenie studiów wyższych – w świetle wymogów formalnych i aspektów praktycznych

pt., 19 kwi

|

Google Meet

Tworzenie studiów wyższych – w świetle wymogów formalnych i aspektów praktycznych

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

19 kwi 2024, 08:30 – 14:30

Google Meet

Zapisz się

UWAGA: Szkolenie uwzględnia w szczególności:

  • wybrane przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • wybrane przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie      studiów.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wiadomości wstępne:

     a. ważne akty prawne,

     b. podstawowe definicje, w szczególności związane z funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i Polskiej Ramy Kwalifikacji.

2. Ustawowe ramy tworzenia i prowadzenia studiów wyższych:

     a. uprawnienia do prowadzenia studiów w świetle ustawy 2.0:

           • tworzenie kierunku studiów w ramach tzw. autonomii programowej,

           • tworzenie kierunku studiów za zgodą Ministra (w drodze pozwolenia),

     b. kierunki, które mogą być prowadzone jako jednolite studia magisterskiej,

     c. negatywne konsekwencje prowadzenia kształcenia z naruszeniem przepisów ustawy,

     d. wymogi formalne wniosku o utworzenie nowego kierunku studiów,

     e. wymogi związane z rozpoczęciem kształcenia na określonym kierunku, poziomie i profilu.

3. Warunki prowadzenia studiów w świetle rozporządzenia w sprawie studiów:

     a. wymogi dotyczące programów studiów, z uwzględnieniem standardów kształcenia,

     b. warunki i zasady zmiany programu studiów,

     c. wymogi dotyczące kadry  dydaktycznej,

     d. wymagania dotyczące organizacji zajęć dydaktycznych, w tym także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wymogi dotyczące infrastruktury.

4. Warunki tworzenia i funkcjonowania filii.

5. Podsumowanie i dyskusja.

Adresaci szkolenia: pracownicy uczelni zaangażowani w proces tworzenia studiów wyższych oraz odpowiedzialni za nadzór nad warunkami prowadzenia studiów wyższych na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia (dziekani i prodziekani, pracownicy administracji dziekanatowej oraz centralnej (działów nauczania, działów kształcenia)

Metody prowadzenia zajęć: szkolenie prowadzone jest w formie wykładowo-warsztatowej, przy użyciu prezentacji multimedialnej, z interaktywnym udziałem uczestników szkolenia, polegającym na udziale w dyskusji z trenerem, analizą pojawiających się problemów w praktyce, wymianie doświadczeń. W ramach szkolenia prowadzone są także konsultacje indywidualne.

Udostępnij

bottom of page