top of page
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne doktorantów – najnowsze zmiany
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne doktorantów – najnowsze zmiany

pon., 17 cze

|

Google Meet

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne doktorantów – najnowsze zmiany

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

17 cze 2024, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

UWAGA!

Szkoły doktorskie muszą skorygować dokumenty rozliczeniowe z ZUS od doktorantów otrzymujących stypendia doktoranckie za cały ubiegły rok akademicki. Jeśli tego nie zrobią do 31 grudnia 2020 r. – nie odzyskają swoich pieniędzy z ZUS tytułem nienależnie odprowadzonej składki na Fundusz Pracy!

1 lipca 2020 r. weszła w życie ustawa z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która zwalnia podmioty prowadzące szkoły doktorskie od opłacania składek na Fundusz Pracy od doktorantów otrzymujących stypendium doktoranckie. Przepis ten wszedł z mocą wsteczną od 1 października 2019 r.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym doktorantów:

     a. rozpoczynających studia doktoranckie w roku akademickim 2019/2020,

     b. kontynuujących rozpoczęte wcześniej studia doktoranckie.

2. Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu doktorantów:

     a. problemy dotyczące sprawdzania posiadania innego tytułu: oświadczenie doktoranta,

     b. treść i możliwość zmiany treści oświadczenia składanego przez doktoranta,

     c. termin składania oświadczenia.

3. Zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu doktorantów:

     a. przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego,

     b. rezygnacja z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego,

     c. brak świadczeń ubezpieczeniowych w razie choroby doktoranta.

4. Zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy doktorantów:

     a. zmiana przepisów w tym zakresie od 1 lipca 2020 r.,

     b. obowiązek skorygowania dokumentów składanych do ZUS (przepis wszedł w życie z mocą wsteczną od 1 października 2019 r.).

5. Podstawa wymiaru ubezpieczenia doktorantów w przypadkach:

     a. zwiększenia stypendium dla osób niepełnosprawnych,

     b. otrzymywania stypendium wdrożeniowego,

     c. ustalenia przez uczelnię wyższego stypendium od minimalnego, określonego w ustawie,

     d. niewypłacenia stypendium doktoranckiego w październiku.

6. Zbiegi tytułów ubezpieczeniowych:

     a. doktorant nie posiadający żadnego innego tytułu ubezpieczeniowego,

     b. doktorant będący jednocześnie osoba zatrudnioną na podstawie umowy o pracę ( w innej lub tej samej uczelni),

     c. doktorant wykonujący umowę zlecenia ( w innej lub tej samej uczelni),

     d. doktorant wykonujący umowę o dzieło (w innej lub tej samej uczelni),

     e. doktorant będący członkiem rodziny osoby ubezpieczonej zdrowotnie a podleganie ubezpieczeniom na uczelni.

7. Obowiązki uczelni związane z ubezpieczeniami doktorantów:

     a. omówienie druków zgłoszeniowych i dotyczących wyrejestrowania w ZUS,

     b. terminy zgłoszeń do ZUS,

     c. okresy ubezpieczeniowe a okres trwania studiów doktoranckich oraz zawieszenie kształcenia,

     d. korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS.

Trener: Oliwia Małecka

Udostępnij

bottom of page