top of page
Uczelnia wobec osób neuroatypowych
Uczelnia wobec osób neuroatypowych

pon., 20 lis

|

Google Meet

Uczelnia wobec osób neuroatypowych

Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów ze spektrum autyzmu Cena: 320 zł Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Termin i lokalizacja

20 lis 2023, 08:30 – 14:30

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI

Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości w zakresie możliwości ułatwienia funkcjonowania na uczelni studentom z zaburzeniami ze Spektrum Zaburzeń Autystycznych (ASD), głównie autyzmu i zespołu Aspergera. Dzięki szkoleniu uczestnicy powinni rozwinąć kluczowe umiejętności komunikowania się i wspierania studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, u których występują trudności w komunikowaniu się i funkcjonowaniu w środowisku.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Spektrum Zaburzeń Autystycznych (ASD) a uczelnie:

     a. czym są zaburzenia ze spektrum autyzmu?

     b. skala ASD w środowisku akademickim,

     c. Odpowiedzialność i rola pracownika uczelni.

2. Specyfika funkcjonowania studentów ze Spektrum Zaburzeń Autystycznych w ramach uczelni, zgodnie z międzynarodową klasyfikacją zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania ICD-10:

     a. Autyzm,

     b. Autyzm wysokofunkcjonujący (HFA),

     c. Zespół Aspergera (AS),

     d. charakterystyka pozostałych zaburzeń z ASD,

     e. przyczyny problemów w interakcjach społecznych,

     f. zaburzenia w obszarze komunikacji, zachowania i umiejętności społecznych,

     g. zaburzenia sensoryczne.

3. Jak komunikować się i wspierać studentów ze Spektrum Zaburzeń Autystycznych?

     a. wspieranie w zakresie umiejętności poznawczych,

     b. wspieranie w zakresie umiejętności komunikacyjnych,

     c. wsparcie studenta – możliwości, trudności i ograniczenia,

     d. etyka w kontakcie ze studentami z ASD.

4. Reagowanie w trudnych sytuacjach:

     a. jak zareagować w sytuacji kontaktu ze studentem z ASD zachowującym się w sposób agresywny?

     b. sposoby reagowania w najczęściej spotykanych trudnych sytuacjach.

5. Podsumowanie szkolenia:

     a. zebranie kluczowych zasad komunikowania się i wspierania studentów z zaburzeniami ze Spektrum Zaburzeń Autystycznych

Trener: Karolina Szot

Udostępnij

bottom of page