top of page
Vademecum administracyjnej obsługi studiów  - od kandydata do absolwenta -  w świetle najnowszych zmian
Vademecum administracyjnej obsługi studiów  - od kandydata do absolwenta -  w świetle najnowszych zmian

niedz., 07 sty

|

Hotel*** Czarny Potok, Zakopane

Vademecum administracyjnej obsługi studiów - od kandydata do absolwenta - w świetle najnowszych zmian

z uwzględnieniem wymogów formalnych i aspektów praktycznych Zgłoszenia tylko do 8 grudnia! Liczba miejsc jest ograniczona! Cena: 2850 zł netto, 3505,50 zł brutto Gwarantujemy: - udział w szkoleniu, - materiały i Certyfikat ukończenia szkolenia, - pełne wyżywienie, - dwa noclegi.

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

07 sty 2024, 15:00 – 09 sty 2024, 13:30

Hotel*** Czarny Potok, Zakopane, Kazimierza Przerwy-Tetmajera 20, 34-500 Zakopane, Polska

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI 

Szkolenie uwzględnia w szczególności:

  • wybrane przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • wybrane przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów
  • wybrane przepisy kodeksu postepowania administracyjnego i ustawy o doręczeniach elektronicznych
  • wybrane przepisy ustawy o aplikacji mObywatel
  • wybrane przepisy ustawy o dokumentach publicznych i rozporządzeń wykonawczych
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzoru zaświadczenia wydawanego cudzoziemców o przyjęciu lub o kontynuacji studiów

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładowo-warsztatowej, przy użyciu prezentacji multimedialnej, z interaktywnym udziałem uczestników szkolenia, polegającym na udziale w dyskusji z trenerem, wymianie doświadczeń wynikających z praktyki związanej z tematem szkolenia. W ramach szkolenia prowadzone będą także konsultacje indywidualne.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wiadomości wstępne

     a. podstawowe akty prawne

     b. sygnalizacja najnowszych zmian regulacji prawnych

     c. dokumentacja przebiegu studiów – zasady ogólne

     d. kilka słów o prowadzeniu dokumentacji przebiegu studiów w postaci elektronicznej, w tym e-teczce

     e. dokumentacja przebiegu studiów a ochrona danych osobowych

2. Teczka akt osobowych studenta – co powinna zawierać, jak należy ją prowadzić:

     a. dokumenty związane z przyjęciem na studia

     b. dokumenty związane z rozpoczęciem studiów, w tym kilka słów o elektronicznej legitymacji studenckiej i m-legitymacji

     c. dokumenty dotyczące przebiegu studiów, w szczególności karty okresowych osiągnięć, decyzje dotyczące przebiegu studiów

     d. najważniejsze informacje związane ze stosowaniem kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie decyzji administracyjnych wydawanych w związku z przebiegiem studiów oraz wydawania zaświadczeń, z uwzględnieniem doręczeń elektronicznych

     e. dokumenty związane z ukończeniem studiów, w szczególności praca dyplomowa, recenzja pracy dyplomowej, protokół egzaminu dyplomowego, dyplom ukończenia studiów i suplement do dyplomu

3. Uczelniane wzory dyplomów ukończenia studiów wyższych

     a. niezbędne elementy dyplomu ukończenia studiów wyższych, w tym także w zakresie dyplomów wspólnych

     b. opracowanie wzoru dyplomu ukończenia studiów wyższych, w szczególności z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie o dokumentach publicznych oraz zabezpieczeń wskazanych w rozporządzeniu MSWiA

     c. obowiązki uczelni związane z dyplomem w świetle ustawy o dokumentach publicznych

     d. cyfrowe dyplomy

4. Suplementy do dyplomu

     a. założenia suplementu do dyplomu

     b. struktura suplementu do dyplomu i jego treść

      c. wskazówki dla uczelni w zakresie wypełniania suplementów według starych i nowych przepisów

5. Zasady sporządzania i wydawania dyplomów i suplementów do dyplomów, ich odpisów i duplikatów, z uwzględnieniem dyplomów i suplementów cyfrowych

     a. wymogi formalne w zakresie:

        - zasad sporządzania dyplomów ukończenia studiów wyższych i suplementów

        - zasad wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych i suplementów

     b. zasady sporządzania i wydawania odpisów w językach obcych

     c. zasady sporządzania i wydawania duplikatów

     d. wymiana dokumentów o wykształceniu w razie zmiany danych osobowych

6. Opłaty za wydanie dokumentów dotyczących przebiegu studiów

7. Pozostała dokumentacja:

     a. album studenta

     b. rejestr wydanych legitymacji

     c. księga dyplomów

8. Czynności administracyjne związane z dokumentacją przebiegu studiów:

     a. przeniesienie do/z innej uczelni

     b. sprostowania

     c. wydawanie duplikatów

     d. wydawanie odpisów, wyciągów

     e. zmiana danych osobowych (w trakcie i po ukończeniu studiów) a dokumenty przebiegu studiów

     f. uwierzytelnianie dokumentów, w tym także przez NAWA

     g. sporządzanie i przekazywanie wzorów pieczęci urzędowych i podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów o wykształceniu, w szczególności dla potrzeb NAWA

9. Podsumowanie.

Czy jesteś pracownikiem uczelni i na co dzień zajmujesz się obsługą studenta i odpowiadasz lub zajmujesz się dokumentacją przebiegu studiów, wydawaniem dyplomów i suplementów do dyplomu oraz innych dokumentów związanych z tokiem studiów, zastanawiasz się, które dokumenty uczelnia musi gromadzić i przechowywać w teczce akt osobowych studenta? Jeśli TAK, TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE.

_______________________________________________________________________________________

Uwaga! Przy zgłoszeniu 2 osób i zakwaterowaniu w pokoju 2-osobowym otrzymają Państwo 10% rabatu (cena po rabacie 2565 zł.)*

Cena zawiera: 

- udział w szkoleniu z Ekspertem z wieloletnim doświadczeniem, 

- materiały szkoleniowe i certyfikat dla każdego Uczestnika, 

- 2 noclegi ze śniadaniami w pokoju 1-os i 2 os. (7-9 stycznia), 

- pełne wyżywienie (3 obiady, 2 kolacje, całodzienny serwis kawowy) 

- kolacja w zakopiańskiej restauracji, 

- organizacja czasu wolnego, 

- upominek od firmy Optima.

*szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku uczelni niepublicznych do ceny należy doliczyć 23% VAT.

Prowadząca: Aleksandra Matukin-Szumlińska

Udostępnij

bottom of page