top of page
Zaburzenia psychiczne wśród studentów i komunikacja w sytuacjach wymagających, trudnych i kryzysowych
Zaburzenia psychiczne wśród studentów i komunikacja w sytuacjach wymagających, trudnych i kryzysowych

śr., 17 sty

|

Google Meet

Zaburzenia psychiczne wśród studentów i komunikacja w sytuacjach wymagających, trudnych i kryzysowych

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne,

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

17 sty 2024, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

Zakres Merytoryczny:

Szkolenie z tematu „Zaburzenia psychiczne wśród studentów” dostarczy Uczestnikom wiedzy i narzędzi do zrozumienia zjawiska zaburzeń psychicznych i skutecznego komunikowania się z osobami znajdującymi w kryzysie psychicznym. Każdy z Uczestników będzie miał szansę do pracy w oparciu o rzeczywiste studium przypadku. Walorem tego szkolenia jest łączenie merytorycznej części z praktykowaniem i osadzaniem wiedzy w realiach rzeczywistości zawodowej Uczestników.

Dodatkowo szkolenie wyposaży Uczestników w wiedzę i narzędzia z komunikacji motywującej opartej o zasady Dialogu Motywującego, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, dialogu empatycznego i elementów interwencji kryzysowej.

Uczestnicy mają możliwość pracy na przykładach ćwiczeniowych, jak i wniesionych z własnej praktyki. Metody pracy na szkoleniu: mini-wykład, prezentacja trenerska, ćwiczenia rozmów w podgrupach i parach treningowych, stop-klatka, dyskusje.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu:

     • Nabycie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych.

     • Poszerzenie wiedzy o narzędzia komunikacyjne w sytuacjach wymagających, trudnych, kryzysowych.

     • Pobudzanie wewnętrznej motywacji, wyciszenia i zrozumienia w komunikacji z odbiorcą cierpiącym na zaburzenia psychiczne.

     • Podniesienie komfortu pracy z trudnymi zagadnieniami komunikacyjnymi (zaburzenia i kryzysy psychiczne).

     • Dużo praktycznych przykładów, ćwiczeń, technik i narzędzi ułatwiających pracę w różnych warunkach.

     • Uzyskane dodatkowe materiały będą stanowiły skrypt narzędzi, które można wykorzystać w pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł 1: Zaburzenia Psychiczne – rodzaje i rozpoznanie:

     a. Po czym poznać zaburzenia funkcjonowania?

     b. Rodzaje i objawy zaburzeń psychicznych u studenta.

     c. Ścieżki reagowania i postępowania w takich sytuacjach (elementy interwencji kryzysowej).

     d. Ograniczenia i możliwości pracy ze studentem w sytuacji zaburzenia i/lub kryzysu.

     e. Dobre praktyki i podstawowe błędy w postępowaniu z osobami prezentującymi objawy dysfunkcji osobowości.

Moduł 2: Reakcje emocjonalne, mentalne i behawioralne w zaburzeniach:

     a. ABC emocji i potrzeb, które za nimi stoją.

     b. Zniekształcenia podczas zaburzeń psychicznych.

     c. Co rozgrzewać i co schładzać podczas takich rozmów.

     d. Postawa, która wspiera i chroni kontakt w sytuacji silnych emocji.

Moduł 3: Dialog, który motywuje i wycisza:

     a. Elementy dialogu motywującego w komunikacji.

     b. Elementy TSR w komunikacji.

     c. Zasady komunikacji opartej na empatii.

     d. Praca i dialog oparty o zasoby, otwartość, bezpieczeństwo i zaufanie.

     e. Narzędzia i techniki wspierające kontakt.

Moduł 4: Sesja Q&A:

     a. Sesja z pytaniami i odpowiedziami z grupy.

Trener: Marta Kijanko

Udostępnij

bottom of page