top of page
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w uczelniach wyższych w 2024 r. z uwzględnieniem ostatnich zmian
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w uczelniach wyższych w 2024 r. z uwzględnieniem ostatnich zmian

wt., 16 sty

|

Google Meet

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w uczelniach wyższych w 2024 r. z uwzględnieniem ostatnich zmian

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

16 sty 2024, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

PROGRAM SZKOLENIA

1. Tworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

     a. w uczelniach publicznych

     b. w uczelniach niepublicznych

2. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

     a. zakres regulacji regulaminu

     b. porozumienie ze związkami zawodowymi

     c. terminy wprowadzania zmian w regulaminie

3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

     a. odpis w uczelniach publicznych i niepublicznych;

     b. odmrożenie wysokości odpisu i zwiększeń dla uczelni niepublicznych w 2024 r.;

     c. sposób liczenia pracowników na potrzeby ustalania wysokości odpisu;

4. Terminy wpłat na ZFSS i ostateczna korekta odpisu

     a. termin wpłaty pierwszej i drugiej raty;

     b. korekta odpisu na 31 grudnia danego roku;

     c. postępowanie z ewentualną nadpłatą wynikającą ze zmian odpisów dla uczelni niepublicznych w trakcie trwania 2023 r.

     d. konsekwencje niedotrzymania terminów wpłat

5. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS

     a. pracownicy, w tym nauczyciele akademiccy

     b. emeryci i renciści – byli pracownicy uczelni

     c. inne osoby uprawnione,

6. Rodzaje działalności socjalnej na uczelniach wyższych

     a. dopłaty do wypoczynku, czyli tzw. „wczasy pod gruszą”;

     b. organizowanie imprez kulturalnych i integracyjnych;

     c. paczki okolicznościowe dla dzieci i dla pracowników;

     d. bony i talony;

     e. pożyczki mieszkaniowe;

     f. zapomogi;

     g. inne świadczenia przewidziane regulaminem;

     h. warunki przyznawania świadczeń: uzależnienie ich od sytuacji indywidualnej osoby uprawnionej.

7. Dane osobowe zgromadzone w ZFSS

     a. poufność danych;

     b. klauzule informacyjne RODO;

     c. obowiązek dokonywania corocznego przeglądu danych osobowych zgromadzonych w ZFSS i niszczenia danych zbędnych.

8. Zakładowe żłobki i kluby dziecięce prowadzone przez publiczne uczelnie wyższe

     a. możliwość korzystania z uczelnianego żłobka lub klubu dziecięcego przez dzieci studentów i doktorantów;

     b. zwiększenie środków ZFSS z opłat wnoszonych za korzystanie z uczelnianego żłobka lub klubu dziecięcego

9. Składki ubezpieczeniowe a świadczenia z ZFSS

10. Świadczenia z ZFSS a składki ubezpieczeniowe i podatek dochodowy

11. Aspekty administracyjne prowadzenia ZFSS

     a. powoływanie komisji socjalnych – obowiązek czy praktyka

     b. konieczność utworzenia i prowadzenia odrębnego rachunku bankowego funduszu

     c. konsekwencje nieprawidłowego prowadzenia ZFSS lub wypłacania świadczeń

12. Możliwość wykorzystania środków ZFSS w uczelniach publicznych na pracownicze  programy emerytalne

Trener: Oliwia Małecka

Udostępnij

bottom of page