top of page
Zarządzanie projektami badawczymi – kompetencje i narzędzia
Zarządzanie projektami badawczymi – kompetencje i narzędzia

wt., 21 lis

|

Google Meet

Zarządzanie projektami badawczymi – kompetencje i narzędzia

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej, - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

21 lis 2023, 10:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

Opis szkolenia:

 • szkoleniowiec omawia techniki oraz konkretne narzędzia dotyczące zarządzania zespołem projektowym,
 • wyrabia miękkie kompetencje komunikacyjne, jakimi powinien się cechować dobry kierownik projektu,
 • prezentuje najważniejsze oprogramowanie, którym można się posłużyć do zarządzania zespołem,
 • pokazuje przykładowe rozwiązania w sferze dokumentacji projektowej,
 • pokazuje, jak można opracowywać harmonogram projektów, planować zasoby, definiować ryzyka oraz oceniać dokonania projektowe,
 • podpowiada, jak skutecznie pisać wnioski grantowe,
 • wskazuje, jakie rozwiązania można przenieść do badań ze sfery biznesowej – szkoleniowiec pokazuje, że techniki i narzędzia skutecznego project menagera można z powodzeniem stosować także w przypadku realizowania projektów badawczych,
 • odpowiada na pytanie, czy różne metodyki prowadzenia projektów (PMI, Prince2, AGILE, SCRUM i inne) można zastosować w wypadku projektów badawczych,
 • odchodzi od kwestii, o których mówi się najczęściej, czyli tego gdzie i kiedy aplikować o granty i podejmuje zagadnienia wspomniane wyżej.

PROGRAM SZKOLENIA

BLOK I. Projekty badawcze (oraz wnioski projektowe) – wprowadzenie:

     a. czym są projekty i po co się je robi?

     b. jak rozumieć zarządzanie projektem?

     c. struktura zespołów projektowych oraz myślenie projektowe,

     d. niepowodzenia i pułapki w projektach,

     e. jak pisać wnioski – kilka podstawowych zasad oraz dobre praktyki.

BLOK II. Projekty badawcze a projekty „biznesowe”:

     a. różne metodyki zarządzania projektami biznesowymi, czyli kilka słów o PMI, PRINCE 2, IPMA – czy da się je przełożyć na projekty badawcze?

     b. biznesowe podejścia do zarządzania projektem – charakterystyka,

     c. podejścia LEAN, AGILE oraz SCRUM – czy przydatne w badaniach?

     d. karta projektu oraz zakresu.

BLOK III. Jak zarządzać projektem etap po etapie, czyli narzędzia i techniki przydatne w cyklu życia projektu:

     a. poszczególne etapy projektu,

     b. koncepcja projektu,

     c. jak zaczynać projekt – wnioski oraz karty,

     d. jak dobrze dobrać zespół projektowy,

     e. jak wyznaczać odpowiedzialność w projekcie,

     f. techniki zarządzania zakresem projektu (WBS – Work Brakedown Structure),

     g. zarządzanie czasem (harmonogramy, wykresy Gantta, wyznaczanie ścieżki krytycznej projektu),

     h. przykłady macierzy służących do zarządzania zakresem i czasem projektu,

     i. zarządzanie kosztem – budżet, typy wydatków, szacowanie kosztów,

     j. zarządzanie jakością oraz ryzykiem (narzędzia; np. Kano, diagram Ishikawy, metoda 635, macierze prawdopodobieństw i wpływu ryzyka).

BLOK IV. Style zarządzania projektem oraz komunikacja z zespołem (w tym oprogramowanie):

     a. typy kierowników projektów oraz cechy dobrego kierownika,

     b. waga komunikacji z zespołem,

     c. spotkania zespołu badawczego,

     d. narzędzia komunikacji (np. Asana, Monday.com, Trello, Jira, Slack, Wunderlist i inne),

     e. podstawowe błędy w komunikacji,

     f. jak monitorować i kontrolować przebieg prac (karty kontrolne, Ishikawa i inne),

     g. czy warto przeprowadzić ewaluację projektu.

Korzyści:

 • szkolenie przygotowuje do roli kierownika projektu,
 • jest pomocne dla kierowników bądź członków zespołów (poszerzenie swojego warsztatu),
 • dla badaczy chcących aplikować bądź aplikujących o granty,
 • pozwala doskonalić kompetencje dotyczące komunikowania się z innymi,
 •  pokazuje oprogramowanie wykorzystywane w pracy grupowej,
 •  może pomóc badaczom pragnącym lepiej prezentować siebie środowisku oraz skutecznie promować swoje badania.

Czas trwania: 6,5 h

Trener: dr hab. Piotr Siuda

Udostępnij

bottom of page