top of page
Zarządzanie zespołem - kompetencje menedżerskie w praktyce
Zarządzanie zespołem - kompetencje menedżerskie w praktyce

Czas Do ustalenia

|

Google Meet

Zarządzanie zespołem - kompetencje menedżerskie w praktyce

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

Czas Do ustalenia

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI 

Cel szkolenia:

• Rozwój kompetencji efektywnego zarządzania zespołem

• Rozwój kompetencji m.in. Budowanie zespołu, przywództwo sytuacyjne, elastyczność w zarządzaniu, komunikacja, motywowanie, udzielanie informacji zwrotnej

PROGRAM SZKOLENIA

1. Rozpoczęcie szkolenia.

• Przedstawienie się trenera i uczestników. Przedstawienie celów i agendy szkolenia. Przyjęcie zasad aktywnego uczestnictwa w szkoleniu.

2. Gra szkoleniowa „Jedno wolne pole”- postawa otwartości wobec współpracy, planowanie.

• Niby zwykła gra planszowa… A może powiększymy ją do rozmiarów sali konferencyjnej, jednocześnie zamieniając uczestników w figury na planszy? Grupa będzie musiała poważnie pogłówkować, by osiągnąć postawiony przez prowadzącego cel…

Gra zmuszająca do opracowania systemu koordynacji pracy wszystkich członków zespołu. Pokazuje, że dopasowanie własnych celów do celów całego zespołu w efekcie sprzyja osiąganiu celów osobistych, ponieważ osiągamy je szybciej i mniejszym wysiłkiem. Wyeksponowana jest tutaj rola lidera, choć może nim zostać osoba zupełnie o takie umiejętności nie podejrzewana. Ważny jest też sposób zarządzania zespołem, dopasowanie  go do specyfiki realizowanego zadania.

3. Typy osobowości w zespole – jak czerpać z różnorodności.

Mój kolor” ® kwestionariusz „Typy osobowości”

Dlaczego jedni błyszczą w towarzystwie, a dla innych wystąpienia publiczne to trauma? Dlaczego jedna osoba robi zanim pomyśli a inna wiecznie czepia się szczegółów? Jak to jest w naszym zespole? Jakie są konsekwencje tych różnic dla naszego zespołu? Na te i inne pytania odpowiemy bazując na autorskim teście osobowości.

W tejczęści szkolenia skupimy się na lepszym poznaniu siebie i innych oraz na skutkach i wykorzystaniu zalet różnic osobowościowych oraz wykorzystaniu tej wiedzy w lepszym wykorzystaniu potencjału członków zespołu oraz zapobiegania konfliktom.

4. Proces grupowy

• Podczas tego modułu przepracujemy etapy procesu grupowego, uświadamiając uczestnikom jaką rolę powinien pełnić lider/kierownik aby zespół przeszedł przez kolejne stadia rozwoju zespołu w efektywny i twórczy sposób. 

5. Koncepcja Przywództwa sytuacyjnego.

Tradycyjne postrzeganie „stylów przywództwa”. Nowoczesne spojrzenie na rolę lidera – kontekst biznesowy.

Kompetencje – wiedza, umiejętności i postawy.

Zaangażowanie – motywacja i wiara w siebie.

Etapy rozwoju pracownika - kiedy potrzebuje wsparcia, kiedy treningu, kiedy coachingu a kiedy swobody w działaniu?

Rozwój pracownika – omówienie etapów rozwoju wg modelu zarządzania sytuacyjnego K. Blancharda.

6. Mój styl zarządzania.

• Które style w kierowaniu ludźmi są mi najbliższe (naturalne) – diagnoza. 

• Analiza wpływu osobistego stylu na zespół oraz realizację zadań. 

7. Zaangażowanie i kompetencje  - diagnoza etapów rozwoju pracownika.

• R1 – entuzjastyczny debiutant (lub ostrożny debiutant),

• R2 – rozczarowany adept,

• R3 – kompetentny lecz ostrożny praktyk,

• R4 – samodzielny ekspert.

Różnica w spojrzeniu poprzez kompetencje oraz poprzez wyniki. Regres – dlaczego niektórzy pracownicy cofają się w rozwoju?

• „Niespełniony ekspert” – źródła rozczarowania.

• Model zarządzania sytuacyjnego w zarządzaniu zespołem.

8. Diagnoza etapu rozwoju mojego zespołu.

Diagnoza w praktyce – analiza kompetencji i zaangażowania, określenie właściwego etapu rozwoju poszczególnych pracowników w zespole.

9. Dopasowanie stylu przywództwa. Wprowadzenie trenera, dyskusja z grupą. Przedstawienie modelu 4 stylów przywództwa.

Zachowania menedżera kształtujące jego styl przywództwa:

• Zachowanie instruujące / dyrektywne,

• Zachowanie wspierające.

Style zarządzania:

• S1 – Instruowanie,

• S2 – Konsultowanie,

• S3 – Wspieranie i coaching,

• S4 – Delegowanie.

10. Dopasowanie stylu przywództwa. Ćwiczenia w grupach, omówienie i wnioski.

• Diagnoza własnego stylu kierowania – powrót do testu.

• Jak dobrać styl odpowiedni do zaangażowania i umiejętności pracownika?

• Elastyczność menedżera - klucz do sukcesu. Konsekwencje niedostosowania stylu. Wypracowanie listy działań dla poszczególnych grup/etapów rozwoju pracowników.

• Przeciwdziałanie rutynie.

• Rozczarowanie i regres – jak zapobiegać?

• Gwiazda w zespole – jak nią zarządzać?

Szkolenie możemy zorganizować w formie zamkniętej, również W JĘZYKU ANGIELSKIM! 

Zapytanie prosimy kierować na adres mailowy: optima@optima.edu.pl

Trener: Dominika Zielińska-Ramian

Udostępnij

bottom of page