top of page
Zasady przyznawania stypendiów socjalnych i zapomóg w roku akademickim 2024/2025
Zasady przyznawania stypendiów socjalnych i zapomóg w roku akademickim 2024/2025

czw., 05 wrz

|

Google Meet

Zasady przyznawania stypendiów socjalnych i zapomóg w roku akademickim 2024/2025

Cena: 1050 zł. netto, 1291,50 zł. brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Termin i lokalizacja

05 wrz 2024, 10:00 – 06 wrz 2024, 16:00

Google Meet

Zapisz się

 LINK DO REJESTRACJI

PROGRAM SZKOLENIA

1. Przygotowania do rozpoczęcia wnioskowania przed nowym rokiem akademickim:

     a.  jak przygotować siebie oraz osoby studiujące do wnioskowania o przyznanie stypendium socjalnego i zapomogi – ćwiczenie z konstruowania i planowania komunikatów,

     b. właściwa organizacja wnioskowania w celu skrócenia średniego czasu rozpatrywania wniosków.

 

2. Zasady przyznawania stypendiów socjalnych

     a. dla kogo jest to świadczenie – przegląd najważniejszych przepisów,

     b. zmiana progu dochodowego – z jakimi wyzwaniami się wiąże,

     c. liczenie semestrów – praktyczne porady oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego jest to aż tak kontrowersyjna kwestia,

     d. szczególnie uzasadnione przypadki, czyli kiedy możemy przyznać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości,

     e. konstruowanie wewnętrznych dokumentów dot. sytuacji materialnej lub dochodowej studentów (np. oświadczenia o dochodach niepodlegających opodatkowaniu) oraz zasady liczenia dochodu,

     f. zerowy dochód, co zrobić, gdy ktoś go deklaruje, 

3. Zasady przyznawania zapomogi 

     a. dla kogo jest to świadczenie – przegląd najważniejszych przepisów,

     b. przejściowo trudna sytuacja – jak interpretować ten termin, 

     c. trudności, jakie napotykamy podczas procesu przyznawania zapomogi,

     d. ćwiczenie praktyczne – kompleksowa obsługa studenta: dobieranie do opisanej sytuacji właściwego świadczenia oraz sposobu komunikacji, a następnie obliczanie dochodu.  

4. Zasady przyznawania stypendium socjalnego i zapomogi dla cudzoziemców

    a.  jakie grupy cudzoziemców uprawnione są do uzyskania wsparcia materialnego w formie stypendium socjalnego i zapomogi, 

    b. w jaki sposób sprawdzić uprawniania cudzoziemców, 

    c.  jak liczyć dochód na osobę w rodzinie cudzoziemca. 

5. Twarde prawo, ale prawo 

    a. podstawowe zasady dot. konstruowania decyzji stypendialnych, w szczególności w kontekście e-doręczeń,

    b. przegląd najciekawszych i najnowszych wyroków sądów z zakresu pomocy materialnej dla studentów połączony z dyskusją na temat tego, jaki wpływ na pracę administracji uczelnianej ma polskie sądownictwo, 

    c. co zrobić, gdy popełnimy błąd w decyzji – uchylanie i unieważnianie decyzji, 

    d. co zrobić, gdy ktoś nas okłamał – jakie mamy możliwości działania (w szczególności w zakresie dochodzenia zwrotu nienależnego świadczenia),

    e. nasze prawa i obowiązku we współpracy z samorządem studentów – komisje stypendialne, wymagane opinie samorządu studentów, organizacja współpracy ze studentami.  

6. W jaki sposób konstruować Fundusz Stypendialny, aby działał na naszą korzyść? 

7. Podsumowanie

Trener:  Marta Burzyńska

Udostępnij

bottom of page