top of page
Ładne koperty

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej

Wyrażam dobrowolną zgodę dla Optima Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr sc Agata Schilf, Izabela Białasik z siedzibą przy ul. Mikołaja Reja 13/15 w Sopocie (81-874) na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w powyższym formularzu zgłoszeniowym dla celów przesyłania i otrzymywania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

bottom of page