top of page
Ewaluacja szkół doktorskich
Ewaluacja szkół doktorskich

śr., 22 lis

|

Google Meet

Ewaluacja szkół doktorskich

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne,

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

22 lis 2023, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Akty prawne regulujące ewaluację szkół doktorskich.

2. Organ przeprowadzający ewaluację.

3. Elementy, które będą podlegały ewaluacji w szkole doktorskiej:

     a. adekwatność programu kształcenia oraz indywidualnych planów badawczych do efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK oraz ich realizację,

     b. sposób weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK,

     c. kwalifikacje nauczycieli akademickich lub pracowników naukowych prowadzących kształcenie w szkole doktorskiej,

     d. jakość procesu rekrutacji,

     e. jakość opieki naukowej lub artystycznej i wsparcia w prowadzeniu działalności naukowej,

     f. rzetelność przeprowadzania oceny śródokresowej,

     g. umiędzynarodowienie,

     h. skuteczność kształcenia doktorantów.

4. Przebieg oceny i konsekwencje ewaluacji dla szkoły doktorskiej.

5. Uzasadnienie Ministerstwa ws. wprowadzenia regulacji dotyczących ewaluacji szkół doktorskich.

6. Wytyczne Komisji Ewaluacji Nauki do przygotowania raportu samooceny.

7. Pytania i dyskusja.

Trener: Michał Morski

Udostępnij

bottom of page