top of page
Międzynarodowe studia wspólne (podwójne dyplomy)
Międzynarodowe studia wspólne (podwójne dyplomy)

pon., 10 cze

|

Google Meet

Międzynarodowe studia wspólne (podwójne dyplomy)

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

10 cze 2024, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

Międzynarodowe studia wspólne, czyli jak przygotować uczelnię do wspólnego kształcenia na studiach wyższych z udziałem podmiotów zagranicznych (w ramach tzw. Podwójnych dyplomów).

UWAGA: Szkolenie uwzględnia w szczególności:

  • wybrane przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • wybrane przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów,
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzoru zaświadczenia wydawanego cudzoziemców o przyjęciu lub o kontynuacji studiów,
  • wybrane przepisy ustawy o cudzoziemcach i rozporządzeń wykonawczych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wiadomości wstępne:

a. podstawowe definicje,

b. ważne akty prawne,

c. studia wspólne z punktu widzenia mobilności poziomej i pionowej.

2. Studia wspólne i wspólne kształcenie – uwarunkowania prawne:

a. uprawnienia do prowadzenia studiów,

b. tworzenie studiów,

c. organizacja studiów,

d. warunki prowadzenia studiów.

3. Procedura nawiązywania współpracy w zakresie porozumień o wspólnym kształceniu:

a. możliwe etapy nawiązywania współpracy w ramach wspólnego kształcenia,

b. podmioty zaangażowane w przygotowanie umowy dot. wspólnego kształcenia,

c. obieg dokumentów związany z przygotowaniem umowy dot. wspólnego kształcenia.

4. Umowa dot. studiów wspólnych i wspólnego kształcenia – niezbędne elementy:

a. organizacja wspólnego kształcenia i realizacja programu studiów,

b. obowiązki uczelni,

c. zasady naboru/kwalifikacji, z uwzględnieniem specyfiki studentów zagranicznych oraz wymaganych dokumentów,

d. prawa i obowiązki studentów w zakresie realizacji studiów, w tym w zakresie uznawania okresów studiów i odbywania studiów, płatności za studia, korzystania z domów studenckich oraz ubezpieczenia zdrowotnego,

e. warunki ukończenia studiów, w tym procedura nadania podwójnego/wspólnego dyplomu (proces dyplomowania).

5. Realizacja wspólnego kształcenia – wybrane zagadnienia:

a. obsługa administracyjna,

b. przebieg procesu dyplomowania, z uwzględnieniem specyfiki wspólnego kształcenia,

c. elementy dyplomu ukończenia studiów wyższych, w tym także w zakresie dyplomów wspólnych,

d. sporządzenie i wydanie dyplomu wspólnego,

e. sprawozdawczość w zakresie studiów wspólnych i wspólnego kształcenia.

6. Podsumowanie i dyskusja.

Metody prowadzenia zajęć: szkolenie prowadzone jest w formie wykładowo-warsztatowej, przy użyciu prezentacji multimedialnej, z interaktywnym udziałem uczestników szkolenia, polegającym na udziale w dyskusji z trenerem, analizą pojawiających się problemów w praktyce, wymianie doświadczeń. W trakcie szkolenia będą prezentowane i omawiane z uczestnikami szkolenia przykładowe zapisy umów dotyczących wspólnego kształcenia. W ramach szkolenia prowadzone będą także konsultacje indywidualne.

Udostępnij

bottom of page