top of page
Warunki prowadzenia studiów i programy studiów w świetle ostatnich zmian
Warunki prowadzenia studiów i programy studiów w świetle ostatnich zmian

pt., 24 lis

|

Google Meet

Warunki prowadzenia studiów i programy studiów w świetle ostatnich zmian

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej, - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne.

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

24 lis 2023, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawy prawne w zakresie prowadzenia studiów i ewaluacji jakości kształcenia:

     a. wiadomości wstępne,

     b. podstawowe definicje, kierunki, poziomy i profile studiów,

     c. nowe definicje, terminy i pojęcia w obszarze prowadzenia studiów,

     d. rodzaje studiów i zasady ich organizacji,

     e. organy uczelni uprawnione i ich kompetencje w obszarze kształcenia,

     f. prowadzenie studiów wspólnych,

     g. warunki tworzenia i funkcjonowania filii.

2. Pozwolenie na utworzenie studiów:

     a. elementy wniosku,

     b. procedura i terminy występowania z wnioskiem,

     c. przesłanki odmowy wydania pozwolenia na utworzenie studiów,

     d. cofniecie pozwolenia na utworzenie studiów,

3. Prowadzenie kształcenia na studiach:

     a. warunki i wymagania jakie muszą spełniać programy studiów,

     b. program studiów a kryteria oceny programowej,

     c. wymagania dotyczące prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

4. Ewaluacja jakości kształcenia przez Polską Komisję Akredytacyjną:

     a. zasady przeprowadzania ewaluacji jakości kształcenia na studiach,

     b. postępowanie oceniające, raport samooceny uczelni, ramowy plan wizytacji, raport zespołu oceniającego,

     c. typy ocen PKA,

     d. szczegółowe kryteria i standardy oraz tryb i procedura przeprowadzania oceny programowej,

     e. szczegółowe kryteria i standardy oraz tryb i procedura przeprowadzania oceny kompleksowej,

     f. certyfikaty i akredytacje krajowych lub międzynarodowych podmiotów dokonujących ocen jakości kształcenia.

5. Bazy danych Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym „POL-on”:

     a. zakres raportowanych danych do Systemu „POL-on”,

     b. znaczenie przetwarzania danych w Systemie,

     c. odpowiedzialność prawna i sankcje administracyjne i konsekwencje finansowe za nierzetelność i nieterminowość w aktualizowaniu danych systemu.

Trener: Grażyna Maszniew

Udostępnij

bottom of page