top of page
Wdrażanie pracy zdalnej po zmianach w Kodeksie pracy w 2023 r.  Nowe obowiązki pracodawcy wobec pracownika zdalnego
Wdrażanie pracy zdalnej po zmianach w Kodeksie pracy w 2023 r.  Nowe obowiązki pracodawcy wobec pracownika zdalnego

czw., 15 lut

|

Google Meet

Wdrażanie pracy zdalnej po zmianach w Kodeksie pracy w 2023 r. Nowe obowiązki pracodawcy wobec pracownika zdalnego

Cena: 600 zł netto, 738 zł brutto Gwarantujemy: - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej - merytoryczne szkolenie, - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video, - pełne wsparcie techniczne

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Termin i lokalizacja

15 lut 2024, 09:00 – 15:00

Google Meet

Zapisz się

LINK DO REJESTRACJI 

Od 7 kwietnia 2023 r. obowiązują nowe przepisy Kodeksu pracy związane z praca zdalną. Uchylono dotychczasowe zapisy dotyczące pracy zdalnej, które obowiązywały na podstawie tzw. ustawy antycovidowej.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak prawidłowo wdrażać pracę zdalną, a także jak prowadzić niezbędną dokumentację dotyczącą pracy zdalnej.

Uczestnicy otrzymają też przykładowe wzory zapisów niezbędnych we wdrażaniu pracy zdalnej dokumentów: dzięki nim dostosowanie ich do potrzeb konkretnej uczelni będzie dużo łatwiejsze.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Praca zdalna jako nowy sposób wykonywania pracy – po wejściu zmian w Kodeksie pracy:

     a. podstawa prawna pracy zdalnej,

     b. okres wykonywania pracy zdalnej,

     c. praca zdalna naprzemienna (rotacyjna) z pracą w stałym miejscu pracy,

     d. praca zdalna wykonywana w ramach:

           • polecenia służbowego w wyjątkowych sytuacjach,

           • uzgodnienia pomiędzy pracownikiem i pracodawcą,

           • zatrudnienie do pracy zdalnej przy zawieraniu umowy,

           • na wniosek pracownika,

           • na wniosek pracodawcy,

           • pracy zdalnej okazjonalnej,

     e. warunki i uzasadnienie odmowy pracodawcy na wykonywanie pracy zdalnej oraz przypadki, w których pracodawca zobowiązany jest wniosek pracownika uwzględnić,

     f. zaprzestanie pracy zdalnej: forma, terminy, strona wnioskująca, możliwość odmowy zaprzestania wykonywania pracy w formie zdalnej,

     g. obowiązki pracodawcy wobec pracownika wykonującego pracę zdalną,

     h. kontrola pracy zdalnej,

     i. zakaz wykonywania pracy zdalnej przy niektórych rodzajach prac,

     j. bezpieczeństwo i higiena pracy w pracy zdalnej,

     k. zmiany w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zdalnej oraz obowiązkowa informacja dla pracownika sporządzana na podstawie tej oceny,

     l. kary dla pracodawcy, który nie przestrzega przepisów o pracy zdalnej.

2. Ustalania zasad wykonywania pracy zdalnej u pracodawcy po wejściu zmian w Kodeksie pracy:

     a. rola związków zawodowych – porozumienie w sprawie stosowania pracy zdalnej,

     b. wprowadzenie regulaminu pracy zdalnej – obowiązkowa zawartość takiego regulaminu,

     c. porozumienie z pracownikiem oraz praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy – treść,

     d. ekwiwalent pieniężny (lub ryczałt) za wykonywania pracy w formie zdalnej.

3. Dokumentacja związana z praca zdalną po nowelizacji Kodeksu pracy:

     a. przykładowe zapisy porozumienia lub regulaminu dotyczącego pracy zdalnej,

     b. wzory wniosków pracownika o wykonywanie pracy zdalnej,

     c. wzory porozumień pomiędzy pracownikiem a pracodawcą w sprawie pracy zdalnej,

     d. wzory wniosków związanych z pracą zdalną jako jedną z form uelastyczniania organizacji pracy rodziców wychowujących dzieci,

     e. wzory wniosków o okazjonalną pracę zdalną,

     f. wzory protokołów z kontroli pracy zdalnej,

     g. wzory zapisów w ocenie ryzyka zawodowego oraz informacji sporządzonej na       podstawie tej oceny.

Trener: Oliwia Małecka

Udostępnij

bottom of page